Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

5. decembra 2018 od 9.00 do 14.00 hod.
sa vo vestibule FIIT na 1. PP
uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU .

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12.00 hod. dňa 30. novembra 2018.
Kandidátna listina pre voľby do AS FIIT STU bude zverejnená 30.11. 2018.