Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan FIIT a predseda AS FIIT

pozývajú akademickú obec a všetkých zamestnancov fakulty na

Zhromaždenie akademickej obce FIIT STU
23. júna 2022 o 14.00 hod., Aula Minor FIIT

Program

  1. Správa predsedu AS FIIT STU
  2. Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2021
  3. Rôzne

Po skončení oficiálnej časti si dovoľujú pozvať na grilovačku, ktorá sa bude konať na terase FIIT STU.