Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekanka ocení najlepších študentov fakulty.

20. novembra 2018 o 13.00 hod.
v Aule Magna

(-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave

sa uskutoční slávnostné stretnutie FIITkárov
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva,
na ktorom budú ocenení najlepší študenti fakulty za uplynulý akademický rok.

Všetci ste vítaní!