Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
11. júla 2018
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 3.08
uskutočnia obhajoby dizertačných prác:

o 11.00 hod.    Mgr. Petra Laurinca:
Vplyv reprezentácií časových radov a zhlukovania na spresňovanie predpovedí

v odbore: 9.2.6 Informačné systémy

o 13.00 hod.    Ing. Michala Bystrického:
Prípadmi použitia riadená modularizácia

v odbore: 9.2.6 Informačné systémy