Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Študenti inovujú priamo podľa požiadaviek praxe a získavajú podnikateľské zručnosti. To je projekt Laboratória otvorených inovácií, ktorý rozbehol Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU. Študentom pribudli prednášky o podnikaní a riešia projekty priamo pre firmy. Projekt DA-SPACE realizuje univerzita v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme.

Tieto projekty študenti riešia na základe požiadaviek konkrétnych firiem, mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. Účelom projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region) je totiž, aby inovatívne nápady študentov nekončili „v zásuvke“. Projekt realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislave s podporou Európskej únie, v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Cieľom je vytvoriť v siedmich krajinách Podunajska laboratória otvorených inovácií na podporu spolupráce mladých inovátorov s praxou.

„Tradičný spôsob inovácií v podnikov vychádza z výsledkov vlastného výskumu výrobkov, služieb či procesov, ktoré sa ďalej vyvíjajú do podoby určenej na trh. Takéto inovácie si podnik chráni pred konkurentmi a poznáme ich ako uzatvorené inovácie. Súčasné požiadavky na vyššiu rýchlosť a efektívnosť inovačných procesov viedli k vzniku odlišného správania sa podnikov – k otvoreným inováciám. Podniky v inovačnom procese spolupracujú so zákazníkmi, nadväzujú spoluprácu s vonkajším prostredím: univerzitami, výskumnými inštitúciami a dokonca aj s konkurentmi s cieľom využiť ich inovačný potenciál na vzájomný úžitok. Vznikajú otvorené inovačné platformy, ktoré prostredníctvom internetu úspešne komerčne sprostredkúvajú takéto formy spolupráce,“ vysvetľuje Marián Zajko, riaditeľ Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ústav manažmentu STU realizuje projekt DA-SPACE v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) STU. Nadväzuje na skúsenosti, ktoré má fakulta s nápaditými IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Aj tento rok riešia tímy 27 projektov. Osem z nich v rámci projektu DA-SPACE, v ktorom študentom pribudli tiež prednášky zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú startupy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková , garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

Projekt DA-SPACE je dvojročný. Pokračovať bude aj v ďalšom akademickom roku, kedy sa do inovácií v spolupráci s firmami či inými organizáciami zapoja ďalšie skupiny študentov.

Inovačné študentské projekty realizované v rámci projektu DA-SPACE:

 1. Boj s „info džungľou“ – vývoj importéra verejných datasetov
  Projekt, pri ktorom študenti spolupracujú s útvarom pre investície a informatizáciu Úradu podpredsedu vlády SR. Cieľom je vyvinúť webový nástroj, ktorý aj netechnickým pracovníkom na úradoch dovolí jednoduchý import datasetu určeného na data.gov.sk.
 2. Viac transparentnosti, menej korupcie – otvorené zmluvy
  Spolupráca s Alianciou Fair Play – pokračovanie a rozšírenie úspešného projektu otvorenezmluvy.sk, cieľom je podporiť hľadanie prepojení v registroch verejných dát a podporiť vyhľadávanie a analýzu podozrivých dát.
 3. Virtuálna realita pre atraktívne vzdelávanie
  Spolupráca s FEI STU na projekte Newton v rámci Horizont 2020.
 4. Smart eshop – lepšie odporúčanie pre eshopy
  Vývoj webovej aplikácie pre uľahčenie výberu a odporúčania v eshope s rýchlou odozvou v nadväznosti na projekt so spoločnosťou ZľavaDňa.sk.
 5. Systém pre zbieranie spätnej väzby cestujúcich
  Vývoj v rámci spolupráce so spoločnosťou Molpir, ďalšie skvalitnenie cestovania v podaní študentov FIIT STU, vývoj Musical Operating Device pre zbieranie spätných reakcií.
 6. Portál pre zlepšenie investičných zručností
  Spolupráca so spoločnosťou Mentor Partners – vývoj portálu pre podporu rozhodovania o investíciách do rôznych finančných produktov.
 7. Umelá inteligencia ako virtuálny hlasový asistent
  Spolupráca so spoločnosťou Accenture, virtuálny asistent v slovenčine schopný rozpoznať význam otázky z určitej znalostnej oblasti a formulovať adekvátne odpovede.
 8. Smart parking
  Spolupráca s firmou Unicorn, vývoj systému pre rýchle a efektívne vyhľadávanie parkovacích miest v meste s využitím LoRa siete spoločnosti Orange.

autor: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave