Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Na webovej stránke STU v Bratislave Koronavírus a STU: všetko, čo potrebujete vedieť bolo zverejnené AKTUALIZOVANÉ Metodické usmernenie k obnoveniu vedeckovýskumnej a experimentálnej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave .

AKTUALIZÁCIA spočíva v sprístupnení laboratórií pre všetkých študentov tretieho stupňa štúdia bez ohľadu na ich pobyt, a to od 4. 5. 2020.

Doktorandi pri návrate do výskumných laboratórií musia rešpektovať pravidlá pre oživenie výskumnej činnosti prijaté dekanom fakulty alebo riaditeľom Ústavu manažmentu. Odporúča sa, aby svoj návrat do laboratórií realizovali až po dohode so školiteľom, ktorý je o pravidlách informovaný.

Metodické usmernenie k možnosti opätovného ubytovania študentov tretieho stupňa štúdia v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave .
Podľa tohto usmernenia sa študentom tretieho stupňa štúdia na STU s účinnosťou od 4. 5. 2020 povoľuje ubytovanie v ubytovacích zariadeniach STU v pôsobnosti Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU.
Opätovné ubytovanie sa bude uskutočňovať za prísnych epidemiologických opatrení prijatých Účelovým zariadením Študentské domovy a jedálne STU s ohľadom na aktuálnu fázu uvoľňovania krízových opatrení. Opätovné ubytovanie sa bude uskutočňovať v pracovné dni od 11.00 hod.