Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave zastúpená dekankou, so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

 

ODBORNÉHO ASISTENTA S PHD pre pôsobenie v oblasti:

 • umelej inteligencie, alebo
 • softvérového inžinierstva, alebo
 • informačnej bezpečnosti, alebo
 • informačné systémy, alebo
 • informatika.
 • softvérové inžinierstvo, umelá inteligencia, aplikovaná informatika a informačná bezpečnosť, informačné systémy, informatika.

Základný mesačný plat podľa predpisu v závislosti od dĺžky praxe je 853 - 1 179,50 €. V závislosti od rozsahu a kvality dosahovaných výsledkov možno základný plat zvýšiť až na dvojnásobok.
Na FIIT bol v roku 2017 priemerný mesačný predpisový plat vrátane odmien a grantov v tejto kategórii 1 552 €. Ďalšie zvýšenie príjmu sa dosahuje prácou na projektoch fakulty v spolupráci s priemyslom.

Oznam o výberovom konaní na miesto odborného asistenta s PhD.

Uzávierka prihlášok je 10. júna 2018.

 

DOCENTA pre pôsobenie v oblasti:

 • umelej inteligencie, alebo
 • softvérového inžinierstva, alebo
 • informačnej bezpečnosti, alebo
 • informačné systémy, alebo
 • informatika.

Základný mesačný plat podľa predpisu v závislosti od dĺžky praxe je 951 - 1 266 €. V závislosti od rozsahu a kvality dosahovaných výsledkov možno základný plat zvýšiť až na dvojnásobok.
Na FIIT bol v roku 2017 priemerný mesačný predpisový plat vrátane odmien a grantov v tejto kategórii 1 896 €. Ďalšie zvýšenie príjmu sa dosahuje prácou na projektoch fakulty v spolupráci s priemyslom.

Oznam o výberovom konaní na miesto docenta

Uzávierka prihlášok je 1. júna 2018.

 

PROFESORA pre pôsobenie v oblasti:

 • softvérového inžinierstva, alebo
 • umelej inteligencie, alebo
 • aplikovanej informatiky pre pôsobenie v oblasti informačnej bezpečnosti.

Základný mesačný plat podľa predpisu v závislosti od dĺžky praxe je 1 062,50 - 1 366,50 €. V závislosti od rozsahu a kvality dosahovaných výsledkov možno základný plat zvýšiť až na dvojnásobok.
Na FIIT bol v roku 2017 priemerný mesačný predpisový plat vrátane odmien a grantov v tejto kategórii 2 480 €. Ďalšie zvýšenie príjmu sa dosahuje prácou na projektoch fakulty v spolupráci s priemyslom.

Oznam o výberovom konaní na miesto profesora

Uzávierka prihlášok je 1. júna 2018.