Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

 • Vedúci Technicko-prevádzkového oddelenia

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Vedúci Technicko-prevádzkového oddelenia priamo riadi zamestnancov zaradených na oddelení.
 • Je zodpovedný za prípravu školení BOZP, ak aj za prípravu iných školení zamestnancov, napríklad: školenie pre vodičov referentských vozidiel, školenie pre elektrotechnickú spôsobilosť a pod.
 • Zodpovedá za to, aby budova bola počas jej užívania v súlade s legislatívnymi ako aj prevádzkovými podmienkami budovy.
 • Pripravuje a zabezpečuje vykonanie servisných prác budovy.
 • Pripravuje a kontroluje plnenia zmlúv s externými subjektmi, ktoré sa podieľajú na servisných, inštalatérskych a iných prácach potrebných na riadny chod budovy.
 • Má na starosti efektívne a energeticky hospodárne spravovanie budovy.

Požadované vzdelanie

 • Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou technického zamerania.

Požiadavky a osobnostné predpoklady a zručnosti

 • prax v oblasti riadenia pracovníkov minimálne 3 roky,
 • platná elektrotechnická spôsobilosť §21,
 • vysoká miera odolnosti voči stresu, schopnosť pracovať v časovej tiesni, samostatnosť, spoľahlivosť, schopnosť riadiť ľudí, orientácia na riešenie problémov, analytické myslenie,
 • znalosť a skúsenosť so správou administratívnych budov,
 • schopnosť orientovať v technickej dokumentácií budov,
 • je schopný vykonať základné prvky údržby budovy.

Počítačové znalosti

 • Microsoft Word – skúsený používateľ,
 • Microsoft Excel – skúsený používateľ,
 • Microsoft Outlook – skúsený používateľ,

Termín nástupu: 1. 1. 2021.

Profesijný životopis, doklady o vzdelaní a uchádzačom podpísané vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov v nasledovnom znení:

  „V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), je poskytnutie osobných údajov účastníka výberového konania FIIT STU a následné spracovanie osobných údajov účastníka prevádzkovateľom FIIT STU na právnom základe čl. 6 ods. 1. písmeno b) GDPR.
  Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov na https://www.stuba.sk/12121 a že pri spracúvaní mojich osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu.
  Potvrdzujem, že v prípade uvedenia osobných údajov tretej osoby som zabezpečil tejto osobe poskytnutie informácií o podmienkach spracúvania osobných údajov na FIIT STU a že som bol oprávnený poskytnúť FIIT STU osobné údaje tejto osoby.
  Dátum ..., meno, priezvisko ..., podpis...“
doručte najneskôr do 1. decembra 2020 na adresu: Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 2, 842 16 Bratislava 4. Zároveň uvedené podklady do výberového konania doručte elektronicky na e-mailovú adresu: erika.niznanska[at]stuba.sk.