Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Regionálne podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní
pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku.
pod záštitou
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša
a primátora hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Iva Nesrovnala
odborný garant
Dr. h. c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

25. septembra - 31. októbra 2016
v Bratislave a Košiciach

Viac na stránke www.extrapolacie2016.sk

Program

V priestoroch FIIT STU v Bratislave sme pripravili:

3. – 31. októbra 2016
Výstavka počítačov a Výstava Jozef Murgaš – bezdrôtový svet (Wireless world)

Výstava Wireless World je venovaná významnej slovenskej osobnosti – Jozefovi Murgašovi. Prezentuje jeho výskum a objavy v rámci rádiotelegrafie a bezdrôtovej komunikácie
(výstava Wireless World bude prístupná od 5. 10. 2016).

12. októbra 2016 o 17.00 hod.
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)
Jakub Šimko: Budúcnosť informatiky

Predpovedať budúcnosť v informatike je ťažké. Jej história je plná predpovedí (z dnešného pohľadu vtipných), ktoré nevyšli. Ako sa teda na budúcnosť pripraviť, keď je taká neurčitá? O aké technológie, zručnosti či princípy sa ako IT profesionáli budeme opierať o desať či dvadsať rokov? Prednáška je vhodná aj pre širšiu verejnosť, no ocenia ju predovšetkým začínajúci IT profesionáli a študenti (ktorým pomôže zorientovať sa, čo je v informatike skutočne dôležité), ako aj dlhoroční informatici (ktorí budú môcť reflektovať vlastné skúsenosti a prispieť do diskusie, ktorú prednáška určite vyprovokuje).

19. októbra 2016 o 17.00 hod.
Aula Magna (-1.61 na 1. PP)
Ľudovít Molnár a Pavol Horváth: História informatiky