Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Peter Mesjar
Bc. - v odbore informatika (2006)


Spokojný úsmev mladého sieťového špecialistu
"Avšak tentokrát som si nebol istý v ničom, dokonca som bol psychicky pripravený na FAIL. Našťastie sa tak nestalo:-) Musím sa priznať, že po skúške som bol úplne vyšťavený, od stresu som normálne cítil bolesť v žalúdku - 8 hodín búšenia do klávesnice s jednou polhodinovou prestávkou na obed je naozaj namáhavé (kto neverí, odporúčam vyskúšať)."

Z rozhovoru pre časopis NetAcad Newsletter 02/07
po úspešnom absolvovaní certifikácie sieťového špecialistu

  Bakalárske štúdium na FIIT ste ukončili v odbore informatika, študujete inžiniera síce tiež na FIIT, ale už v inom odbore. Prečo práve počítačové siete?
  P: Podobne ako veľa nadšencov informačných technológií i ja som začal s programovaním. Na strednej škole sme mali Pascal a vo voľnom čase som sa venoval programovaniu v C. Postupom času som však zisťoval, že programovanie pre mňa nie je to pravé orechové. Potreboval som sa hýbať a komunikovať s ľuďmi, nielen sedieť za monitorom počítača. A práve z tohto dôvodu sa mi zapáčili počítačové siete.
  Ako ovplyvnilo toto rozhodnutie výber vysokej školy?
  P: Dosť značne. V čase keď som si vyberal vysokú školu, ma zaujala práve FIIT (vtedy ešte FEI) a to z pohľadu komplexnosti pokrytia odboru nielen po technickej, ale aj humanitnej stránke. Tu by som chcel budúcim uchádzačom odkázať, že vedieť komunikovať s ľuďmi a vedieť sa “predať” je rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, ako mať vynikajúce technické znalosti. FIIT toto študentom poskytuje spôsobom, ktorým “núti” študentov vypracovať semestrálne zadania a záverečné a diplomové projekty – tu sú študenti neustále nútení prezentovať výsledky svojej práce pred publikom.
  Po prijatí ste teda boli rozhodnutí presne čo chcete študovať. Mali ste už nejaké znalosti z počítačových sietí pred prijatím na FIIT?
  P: Áno, mal, a to hlavne vďaka tomu, že sa mi podarilo už počas strednej školy oboznámiť s programom sieťových akadémií Cisco. Po prijatí som však zistil ešte jednu veľmi pozitívnu stránku štúdia na FIIT. Dostala sa mi možnosť spolupráce so sieťovými odborníkmi a pedagógmi FIIT v podobe možnosti participovania ako inštruktor v sieťovej akadémii založenej na FIIT v spolupráci s firmou Cisco.
  O štúdiu na FIIT je veľmi dobre známe, že je veľmi náročné. Ako sa vám podarilo zvládnuť štúdium a zároveň aj spoluprácu v akadémii?
  P: Človek, ktorý chce študovať na FIIT, by mal byť v prvom rade odhodlaný. Štúdium na FIIT pred študenta postaví rôzne prekážky, ale človek, ktorý je odhodlaný zabojovať a zvíťaziť, tak vie takéto prekážky prekonať s menšími alebo väčšími ťažkosťami. Tak to bolo aj v mojom prípade. Nie všetky predmety boli moje obľúbené, nie každej preberanej látke som porozumel. Avšak, odhodlanie vo mne ostalo a som rozhodnutý vybojovať svoje víťazstvo.
  Odhodlanie vám naozaj nechýba. V dnešnom svete však mať len znalosti zo školy nestačí…
  P: Potreba neustáleho zvyšovania svojej kvalifikácie, dopĺňanie vedomostí o tie, ktoré sa neučia v škole a podloženie svojich vedomostí medzinárodne uznávaným certifikátom najvyššej úrovni boli tri hlavné dôvody, prečo som sa rozhodol pre certifikát CCIE. Tak ako programátori majú súťaž ACM a návrhári súťaž CSIDC, tak my sieťari máme práve certifikačnú skúšku CCIE. Aj keď sa nejedná o súťaž, v rámci 8hodinového praktického testu je potrebné preukázať schopnosti riešiť problémy s najvyššou úrovňou zložitosti. Pripravovať sa dá na skúšku rôzne, ale podobne, ako je to pri súťažiach, najviac pomáhajú praktické vedomosti podporené znalosťami z teórie. Teóriu je možné vyčítať z kníh, získať počas prednášok, ale prax, tú by som bez možnosti štúdia na FIIT a mojej spolupráce s programom NetAcad na FIIT nikde nezískal ešte ako mladý človek.
  Čo všetko sa dá certifikačnou skúškou získať? Prečo ste sa vlastne rozhodli ísť do tak náročnej skúšky?
  P: Absolvovať certifikačnú skúšku CCIE znamená overiť si svoje vedomosti naozaj do hĺbky a zaradiť sa tak medzi najlepších sieťových špecialistov vôbec. Znamená to otvoriť si nové možnosti zamestnania, nielen lepšie zaplatené, ale aj s ostatnými výhodami. V neposlednej rade je tu aj prestíž, možnosť zviditeľniť sa a to na medzinárnodnej úrovni.

  Viac o Petrovom úspechu nájdete aj vo webovom sídle FIIT v Aktuality.