Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Martina Vavríková
Bc. - v odbore informatika (UCM, 2004); Bc. v odbore kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní (EU, 2007); Ing. - v odbore informačné systémy (FIIT, 2008)


Martina (vpravo) so Silviou Kocsisovou
"Pozerali na nás, akoby sme prišli z Marsu. Často sme sa stretávali s otázkou: "Prečo si vlastne prišla na túto školu? To ťa nikto nevaroval?" No veru, varovali ma, ale bolo to moje rozhodnutie. Chcela som to vyskúšať, chcela som vedieť, či to zvládnem. Bola to výzva. Veľa ľudí, ktorí na FIIT takto prišli z inej školy, predčasne štúdium ukončili."
  Čo nového vám priniesla zmena univerzity, keď ste po absolvovaní bakalára v Trnave prišli študovať inžiniera do Bratislavy na FIIT STU?
  M:    Na začiatok musím objasniť, ako som sa vlastne k FIIT dopracovala. Študovala som 2 roky informatiku na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave dennou formou. Potom mi nejako napadlo, že keď je to iba trojročné štúdium, tak si podám prihlášku na nejakú inú vysokú školu, aby som mohla pokračovať v inžinierskom štúdiu. Prijali ma na bakalárske štúdium na Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity - odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní (namiesto informatiky). UCM som dokončila externe v roku 2004 (paralelne s 1. ročníkom na EU). Dúfala som, že budem môcť pokračovať v inžinierskom štúdiu na Fakulte hospodárskej informatiky EU, ale mojej žiadosti v tom čase nevyhoveli. Uznali mi iba 2 matematické predmety. Keďže mi štúdium na EU takmer nič nové nedávalo, zamestnala som sa popri štúdiu v softvérovej firme ako tester bankového informačného systému. Počas praxe som našla znovu chuť a odhodlanie na štúdium informatiky. Dozvedela som sa o FIIT STU a podala som si prihlášku.
           Vedela som zo skúseností mojich bývalých spolužiakov z UCM (ktorí okúsili FIIT na STU), že toto štúdium je náročné a preto som po prijatí na FIIT prerušila štúdium na EU a dala výpoveď v práci. Zmena univerzity mi priniesla aj veľké zmeny v živote – opustenie predchádzajúceho študentského a pracovného kolektívu, nové internátne bývanie, nový neznámy chlapčenský kolektív a najmä veľa študijných povinností.
           V prvých dňoch som sa cítila ako malé dieťa, ktoré prichádza prvýkrát do škôlky. Samí, pre mňa neznámi, ľudia, ktorí sa navzájom poznajú a ich reči rozumie iba domorodec. Bol to veľký skok a citeľný rozdiel poznať 4-ročných bakalárov. Takmer všetci už pracovali v nejakých softvérových firmách či už ako programátori, vedúci projektov, alebo externí dodávatelia informačných systémov, správcovia webu atď.
           Našťastie, študenti ma prijali veľmi dobre, asi preto, že dievča v ročníku dovtedy nemali :-) Neprišla som sama, ale ešte s jednou „babou“ z UKF v Nitre. Pozerali na nás, akoby sme prišli z Marsu. Často sme sa stretávali s otázkou: "Prečo si vlastne prišla na túto školu? To ťa nikto nevaroval?" No veru, varovali ma, ale bolo to moje rozhodnutie. Chcela som to vyskúšať, chcela som vedieť, či to zvládnem. Bola to výzva. Veľa ľudí, ktorí na FIIT takto prišli z inej školy, predčasne štúdium ukončili. Dievčatá to majú možno ľahšie v tom, že sú jedinečné. Volajú ich tu "kvetinky". Na úvodných prednáškach ma dokonca privítali aj prednášajúci :-) Do kolektívu som v podstate zapadla. Vlastne všetko závisí od ľudí. Natrafila som na skupinku výborných študentov, ktorí ma prijali medzi seba a ako tím sme riešili dvojsemestrálny projekt. Pomohli mi zorientovať sa na škole a veľa som sa pri nich naučila.
  Čo ste očakávali od toho, že skúsite vyštudovať druhý, vyšší stupeň vysokoškolského vzdelania na FIIT STU? Naplnili sa vaše očakávania?
  M:    Po negatívnej skúsenosti so štúdiom na EU, som sa rozhodla pre zmenu univerzity. Hľadala som lepšiu organizovanosť, informovanosť študentov, lepšiu vzájomnú komunikáciu, lepší a lacnejší prístup ku kvalitnej študijnej literatúre, ochotu na študijnom oddelení a iné. Od druhého stupňa vysokoškolského vzdelania som čakala zameranie sa na študovaný odbor a riešenie projektov, ktoré by sa približovali praxi. Moje očakávania sa naplnili. Štúdium mi dalo smerníky do profesionálneho života, naučilo riešiť problémy a získala som všeobecný prehľad v odbore. Veľa predmetov bolo voliteľných a povinné predmety ukázali študentom kostru softvérového inžinierstva. Až v praxi študent pochopí potrebu týchto predmetov. Za veľký prínos považujem oboznámenie študentov s normami, pravidlami softvérového inžinierstva, manažmentom projektov a riadením kvality. Páčilo sa mi, že som nemusela používať frázu: "Načo sa to učím? Veď to nikdy v praxi nevyužijem."
  Prišli ste študovať odbor Informačné systémy, ktorý sa dá študovať na Slovensku prakticky len na FIIT STU. Myslíte si, že ste dobre pripravená na prax?
  M:    Predpokladom dobrého uplatnenia sa v praxi nie je len vzdelanie, ale aj osobnostné a charakterové vlastnosti človeka. I ja sa stále učím a snažím bojovať so zlozvykmi. Čo sa týka vzdelania, myslím si, že FIIT STU ma veľmi dobre vyzbrojila. Teraz mi ešte zostáva zlepšiť komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch a dbať na dochvíľnosť a dôslednosť.
  So svojím vzdelaním v odbore Informačné systémy máte lepšie predpoklady uchádzať sa o pozície v IT biznise, ktoré sa zvyknú obsadzovať informatikmi alebo „počítačiarmi“. Máte obavy o svoje uplatnenie, alebo naopak, dôverujete si, že sa budete vedieť presadiť?
  M:    O moje uplatnenie v praxi sa nebojím, pretože v IT prevažuje ponuka pracovných príležitostí nad dopytom. Ďalej považujem za dôležité pracovať aj popri štúdiu, pretože iba vtedy môže študent lepšie preniknúť do problematiky a vidí "živú vedu". Priame prepojenie štúdia a praxe sú najlepšou formou vzdelávania. Ja som pred nástupom na druhý stupeň vysokoškolského štúdia pracovala a aj to mi veľmi pomohlo uspieť na FIIT. Bez pracovnej skúsenosti by to bolo určite ťažšie. Takéto skúsenosti z praxe potom študentovi okrem iného prinesú i bezproblémové zamestnanie sa po ukončení štúdia.
  Budete si budovať profesionálnu kariéru v IT oblasti? V tejto oblasti budete konfrontovaná s najnovším technologickým vývojom vo svete a budete nútená stále na sebe pracovať – priebežne sa ďalej vzdelávať. Trúfate si na to? Myslíte si, že vás štúdium na FIIT dostatočne na to pripravilo?
  M:    Áno, pripravená som, aj keď stále sledovať všetky novinky zo sveta SW a HW je takmer nezvládnuteľné – popri serióznom zamestnaní. Plánujem sa zamerať na určitú oblasť v IT. Zatiaľ ma najviac zaujala oblasť kvality softvéru a informačných systémov. Pracovala som ako tester bankového informačného systému, neskôr ako administrátor testovacieho prostredia a v súčasnosti ako Quality Assurance Analyst.
  Dievčat študuje na FIIT menej ako chlapcov. Samozrejme, že dievčatá sú rovnako šikovné alebo nešikovné ako chlapci, takže v tom to nie je. Môže dievča vyštudovať na FIIT? Vy (a mnohé iné absolventky, vrátane napr. dvoch súčasných prodekaniek fakulty) ste dôkazom, že môže. Čo by ste odporúčali maturantkám, ktoré zvažujú, či ísť študovať informatiku na FIIT? Čo by ste odporúčali absolventkám bakalárskeho štúdia informatiky, ako ste vy, alebo nejakého iného príbuzného odboru aj z inej univerzity – stojí za to skúsiť získať inžiniera na FIIT?
  M:    Dievča na FIIT-ke vyštudovať môže. Preto by som odporúčala maturantkám nebáť sa. Moja stredná škola nebola žiadne gymnázium, ale obyčajná obchodná akadémia. Možno sa bojuje ľahšie absolventkám gymnázií, no aj tak treba značnú trpezlivosť a vytrvalosť, hlavne na začiatku. Nie je ľahké prekonať všetky prekážky, ale odmena stojí za to. Najmä preto, že študijné odbory na FIIT zaručujú výborné uplatnenie sa v praxi.
           Aj ja som uvažovala o vysokej škole so zameraním na sociológiu alebo ekonómiu. No teraz som veľmi rada, že som sa tým smerom neubrala. Totiž absolventky humanitných vied len ťažko nájdu uplatnenie v tejto oblasti s primeraným ohodnotením.
           Absolventkám – ale i absolventom – bakalárskeho štúdia vrelo odporúčam štúdium na FIIT. Pocítia rozdiely úrovne štúdia a možno im klesne sebavedomie, keď spoznajú FIIT-kársky výber. Ale zároveň ich to bude nútiť k lepším výkonom a ťahať smerom hore.
  Nielen absolventi FIIT, ale už niektorí študenti majú svoju vlastnú firmu alebo živnosť. Dokonca, bežne zamestnávajú ďalších študentov, čiže vedia sa sami postarať nielen o seba, ale dávajú prácu aj iným. Ako im k tomu pomáha štúdium na FIIT?
  M:    Ako sa hovorí: „ťažko na cvičisku – ľahko na bojisku“. FIIT je pre študentov dobré cvičisko, výborný tréning nielen ich vedomostí, ale aj trpezlivosti, vytrvalosti a sebavedomia. Iba tí najlepší obstoja a je prirodzené, že títo sa o seba vedia dobre postarať a majú predpoklady viesť vlastný biznis.
           Na záver musím pripomenúť, že nie som jediná, ktorej sa podarilo úspešne ukončiť inžinierske štúdium na FIIT po prestupe z inej školy. Prvou bola Stanislava Kekerová – moja bývalá spolužiačka z UCM, ktorá začínala na FIIT rok predo mnou. Ďalej Matej Minárik, Tomáš Klempa a Silvia Kocsisová. Silvia je tiež príkladom študentky, ktorá má skúsenosti z rôznych univerzít (MTFI UK, FPV UKF Nitra, PF TU v Trenčíne [Mgr.], FIIT STU [Ing.]). Na FIIT sme si boli vzájomnou oporou. V ťažkých chvíľach sme sa navzájom povzbudzovali a veľakrát sme boj nevzdali iba kvôli tomu, aby tá druhá nezostala sama.