Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STU

Tomáš Taraba
Bc. - v odbore informatika (2006), Ing. - v odbore infrmačné systémy (2008)


Lucia a Tomášovia si pripravujú prezentáciu
"Keď mi prof. Návrat navrhol, aby sme napísali článok a poslali ho na konferenciu, zdalo sa mi to ako zbytočne vynaložené úsilie. Myslel som si, že im nemám čo povedať. Predstavoval som si, čím by mohol priemerný študent z akejsi zabudnutej časti Európy zaujať „mozgy“ zo Silicon Valley, z Ameriky alebo Japonska. My, Slováci sme často posadnutí akýmsi komplexom menejcennosti. Ale povedal som si, že za skúšku nič nedám. Prvým prekvapením bolo to, že môj článok niekto prečítal a vyjadril sa k nemu."
  Prišli ste študovať informatiku na FIIT z klasického gymnázia. Boli ste v štúdiu mimoriadne úspešný. Sú maturanti a maturantky z gymnázií, ako je Gymnázium Matky Alexie v Bratislave, dobre pripravení na štúdium na FIIT?
  T:    Som si istý, že áno. Nepopieram, že je vhodné mať dobré základy, ale myslím si, že pre štúdium na FIIT je najdôležitejší záujem o túto oblasť. Všetko ostatné vás tu naučia.
  Prečo by mali maturanti a maturantky zvažovať štúdium informatiky na FIIT? Aké dôvody ste mali vy?
  T:    Oblasť informatiky a IT je pomerne rozsiahla. Myslím, že FIIT, ako jediná na Slovensku, ponúka tak široké spektrum predmetov. Mne osobne sa páčila možnosť vyberať si. Často som si vyberal predmety podľa názvu. Niekedy som trafil dobre, niekedy úplne vedľa. No aj keď som niekedy s predmetom nebol úplne spokojný, musím priznať, že každý mi čosi dal. Chcem tým teda povedať, že FIIT svojou ponukou dokáže uspokojiť každého záujemcu.
  Naplnili sa vaše očakávania, alebo ste sa v niečom sklamali?
  T:    Na začiatku štúdia som si myslel, že nás tu idú učiť, ako máme správne programovať. Hoci sa na FIIT programovaniu nevyhnete, podstatou štúdia je čosi celkom iné. A ak porovnám to, čo som od toho očakával, s tým, čo som získal, myslím, že moje očakávania boli niekoľkonásobne prekonané. Iste je veľa vecí, ktoré ma v priebehu štúdia sklamali, alebo sa mi zdali úplne nezmyselné, s odstupom času teraz však vidím, že všetko malo svoj zmysel.
  Na FIIT ste absolvovali bakalára informatiky, mali ste v rukách vysokoškolské vzdelanie v atraktívnom odbore. Aké ste mali možnosti uplatnenia? Ako ste ich využili?
  T:    Na Slovensku, v porovnaní so zahraničím, nie je titul bakalár taký známy. Je to vidno aj na tom, že absolventi väčšinou svoj titul pred menom vôbec neuvádzajú. Ja som ho tiež veľmi nepoužíval. Čo sa uplatnenia v praxi týka, väčšina firiem vás aj napriek bakalárskemu diplomu najprv zamestná na nižších pozíciách (ako programátora, testera alebo ladiča). Ak je zamestnanec schopný, veľmi rýchlo postupuje na vyššie pozície. Chce to istú dávku tvorivosti a vynaliezavosti. Myslím si, že práve absolventi majú najlepšie predpoklady svoju tvorivosť uplatniť aj v praxi.
  Prečo ste sa rozhodli prehĺbiť si ďalej vzdelanie, pokračovať v štúdiu v odbore Informačné systémy, a tak oddialiť definitívny vstup do praxe?
  T:    Na jednej strane, bolo to kvôli všeobecnému postoju a nedôvere k titulu bakalár. Na druhej strane, inžinierske štúdium bolo podľa mňa už len takou „čerešničkou na torte“. Ako bakalári sme mali prakticky už všetky potrebné znalosti. Všetky ťažké veci sme ovládali a boli sme najmúdrejší. A práve inžinierske štúdium bolo možnosťou prejaviť sa a realizovať sa. Vyskúšať si manažovať procesy z praxe, pracovať v tíme, podieľať sa na výskume a porovnávať výsledky. Tu už to skutočne nie je o tom, koľko kníh prečítate a čo všetko sa naučíte, ale o tom, či to dokážete zužitkovať a či si viete poradiť v každej situácii.
  Vyštudovali ste odbor Informačné systémy, ktorý sa dá študovať na Slovensku prakticky len na FIIT STU. Myslíte si, že ste dobre pripravený pre prax?
  T:    Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že prax je vždy iná, ako to, čo sa učí v škole. Obzvlášť v tomto odbore, kde to, čo je dnes aktuálne, zajtra je zastarané. FIIT nás pripravila na to, že sa budeme musieť vedieť vynájsť v každej situácii. Myslím si, že prax nie je o tom, či všetko ovládate, ale o tom, či viete, kde to hľadať a ako to použiť.
  Súčasťou magisterského/inžinierskeho štúdia je diplomová práca, na ktorej pracuje študent FIIT tri semestre. Vám sa podaril husársky kúsok. Už výsledky, ktoré ste dosiahli po druhom semestri, ste ponúkli na jednu z najprestížnejších vedeckých konferencií zaoberajúcich sa fenoménom webu. Po veľmi náročnom posudzovaní, keď viac príspevkov zamietli ako prijali, váš prijali. Ste určite prvý slovenský diplomant, ktorý výsledky – dokonca ešte len predbežné – svojej diplomovej práce prednášal v Kremíkovom údolí (Silicon Valley v Kalifornii, neoficiálnej Mekke výskumu a vývoja v oblasti informatiky a informačných technológií) na medzinárodnej konferencii o webovej inteligencii. Ako ste sa cítili ako študent FIIT, keď ste sa prechádzali po San Franciscu?
  T:    Keď mi prof. Návrat navrhol, aby sme napísali článok a poslali ho na konferenciu, zdalo sa mi to ako zbytočne vynaložené úsilie. Myslel som si, že im nemám čo povedať. Predstavoval som si, čím by mohol priemerný študent z akejsi zabudnutej časti Európy zaujať „mozgy“ zo Silicon Valley, z Ameriky alebo Japonska. My, Slováci sme často posadnutí akýmsi komplexom menejcennosti. Ale povedal som si, že za skúšku nič nedám. Prvým prekvapením bolo to, že môj článok niekto prečítal a vyjadril sa k nemu. Dostal som 3 posudky, v ktorých sa ktosi vyjadroval k môjmu nápadu. Ešte väčším prekvapením potom bolo to, že článok vybrali a my sme išli do Kalifornie. Ak poznáte Ameriku, viete, že každý je dôležitý. Američania sú sebavedomí a hrdí. Až vtedy som si uvedomil, že to je vec, ktorá nám často chýba. Bolo mi ľúto, že som práve kvôli tomuto nevyužil viacero takýchto príležitostí. FIIT ich ponúka veľmi veľa. Nie len možnosť zapájať sa do konferencií, ale absolvovať stáže, zapájať sa do projektov a pod. Každý má čo ponúknuť. Aj keď vaša myšlienka, nápad nemusí byť prevratný, je dobré sa o to podeliť. Nikdy neviete, čo tých druhých môže zaujať. Možno ich nezaujme práve celá myšlienka, ale len nejaká časť alebo nejaký vedľajší efekt, čo vy považujete za samozrejmosť. Tak to bolo aj v mojom prípade. Ešte musím povedať, že nie je jednoduché napísať článok na konferenciu. Sám by som to určite nezvládol. Ale vďaka pomoci prof. Návrata sa to podarilo. Ide o to, že ľudia na fakulte sú na jednej strane autoritou, ale na druhej strane zdrojom poznatkov a skúseností. Myslím si, že študenti si málokedy uvedomujú, aké majú príležitosti.
  So svojím vzdelaním v odbore Informačné systémy máte lepšie predpoklady uchádzať sa o pozície v IT biznise, ktoré sa zvyknú obsadzovať informatikmi alebo „počítačiarmi“. Máte obavy o svoje uplatnenie, alebo naopak, dôverujete si, že sa budete vedieť presadiť?
  T:    Moje uplatnenie je jedna z vecí, o ktoré sa ani trochu neobávam. Často sa o tom bavím s mojimi kamarátmi – absolventmi iných škôl a zisťujem, že nie je bežne samozrejmé, že sa hneď aj niekde zamestnáte. Absolventi FIIT však majú toľko možností, že je niekedy ťažké si vybrať. Dnešný svet v takej podobe, ako ho poznáme, by bez informačných systémov nemohol existovať. Preto je o kvalifikovaných ľudí viac než veľký záujem.
  Študovať informatiku alebo informačné systémy je na jednej strane náročné, na druhej strane je to garancia čistého a ekologického študijného a perspektívne aj pracovného prostredia. Ako sa Vám študovalo na FIIT? Čo vám dala táto životná skúsenosť do života?
  T:    Lekár nemôže účinky nových liekov skúšať doma na svojom tele, informatik však nové algoritmy na svojom počítači môže. V tomto sa mi zdá štúdium informatiky veľmi jednoduché. Na druhej strane, ak chcete pracovať dobre a efektívne, potrebujete na to množstvo podporných nástrojov a vývojových prostredí, ktoré nie sú najlacnejšie a študent-samouk si ich rozhodne nemôže dovoliť. Škola ich však vlastní a študentom ponúka možnosť zadarmo ich používať.
  Budete si budovať profesionálnu kariéru v IT oblasti? V tejto oblasti budete konfrontovaný s najnovším technologickým vývojom vo svete a budete nútený stále na sebe pracovať – priebežne sa ďalej vzdelávať. Trúfate si na to? Myslíte si, že vás štúdium na FIIT dostatočne na to pripravilo?
  T:    Áno, budem pokračovať v tejto oblasti. Rád by som povedal niečo o odpisovaní :-) Odpisovanie, ako také, nie je na FIIT dovolené. Často sme však mali skúšky, na ktorých sme mohli používať akékoľvek materiály. Nešlo o to, ovládať definície. Išlo o to, aby sme dokázali tieto informácie rýchlo vyhľadať a efektívne použiť. Aby sme sa dokázali zorientovať v danom problém, aby sme vedeli, kde hľadať. Tieto skúšky sa mi veľmi rátali, pretože, podľa mňa, to tak je aj v informatickej praxi. Nejde o to, aké technológie ovládate, pretože tie onedlho vystriedajú iné technológie. Dôležitejšie je vedieť sa zorientovať. Ovládať základné princípy a vedieť hľadať.
  Nielen absolventi FIIT, ale už niektorí študenti majú svoju vlastnú firmu alebo živnosť. Bežne dokonca zamestnávajú ďalších študentov, čiže vedia sa sami postarať nielen o seba, ale dokonca dávajú prácu aj iným. Ako im k tomu pomáha štúdium na FIIT? Aká je vaša osobná skúsenosť?
  T:    Patrím k tým, ktorí mali vlastnú spoločnosť už počas štúdia. Zamestnávame aj niekoľko študentov. Je to ale niekedy veľmi ťažké. Študenti sú totiž veľmi nezodpovední. Všetko vždy robia na poslednú chvíľu a málokedy dodržiavajú termíny. Majú v sebe veľký potenciál, ale kvôli takýmto nedostatkom sa nemôžeme na nich vždy spoliehať. Berieme to však ako nutnú súčasť študentského života. Na druhej strane, v tomto vidno asi najviac prínos štúdia na FIIT. Študentov FIIT, aj keď sú „podriadenými“, často označujem za spolupracovníkov. Na rozdiel od iných sú schopní prichádzať s novými nápadmi, vyjadrovať sa k problémom, pracovať aj bez toho, aby sme ich museli „vodiť za ruku“. Ich práca je kvalitnejšia. Dokážu pracovať viac samostatne. Vedia sa vynájsť a dá sa spoľahnúť na to, že práca, ktorú odvedú bude na úrovni (aj keď nie načas). Keď prijímame nových študentov, často sa pýtame, aké predmety absolvovali a aj podľa toho sa rozhodujeme.