Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

 

Habilitačné prednášky

11. 03. 2022:   Mgr. Gabriela Czanner, MA, MA, PhD.: Statistical learning from complex data in medicine and neurobiology: on contribution of statistics scientific discipline and its potential future
10. 03. 2022:   Mgr. Monika Kováčová, PhD.: Neparametrický Bayes, alebo ako ho jednoducho pochopiť a používať (aj) v personalizovanej onkológii
10. 03. 2022:   Ing. Ján Lang, PhD.: Use case modularization and expressing it in UML
05. 05. 2021:   Ing. Peter Trúchly, PhD.: Výkonnosť protokolu TCP v satelitných systémoch
18. 02. 2021:   Dr. techn. Dipl.-Ing. Michal Ries: Návrh blockchainových sietí
18. 02. 2021:   Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD.: Využitie štatistického učenia pre návrh algoritmov v personalizovanej onkológii
22. 02. 2018:   Ing. Peter Lacko, PhD.: Učenie s odmenou a trestom v doméne hier
22. 02. 2018:   Ing. Michal Kompan, PhD.: Personalizované odporúčanie na webe
01. 03. 2017:   Ing. Marián Šimko, PhD.: Modelovanie a extrakcia informácií pre inteligentný (slovenský) web
01. 03. 2017:   Ing. Ivan Polášek, PhD.: Contribution to Development and Refactoring of Information systems
22. 09. 2016:   Ing. Vanda Benešová, CSc.: Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia
29. 11. 2013:   RNDr. Michala Laclavík, PhD.: Tvorba znalostných báz pomocou jednoduchých sémantických sietí
15. 03. 2011:   Ing. Michal Čerňanský, PhD.: Využitie masívneho paralelizmu v oblasti strojového učenia
14. 03. 2011:   Ing. Valentino Vranić, PhD.: Konfigurovateľnosť v modelovaní softvéru
14. 03. 2011:   Ing. Viera Rozinajová, PhD.: Služby – prístup ponúkajúci perspektívu vo vývoji softvérových systémov
14. 03. 2011:   Mgr. Daniela Chudá, PhD.: Služby Rozpoznávanie podobnosti v textoch: motivácia, metódy a vyhodnotenie
09. 03. 2010:   Ing. Ivan Kotuliak, PhD.: Konvergencia informačných a telekomunikačných sietí
07. 03. 2006:   RNDr. Elena Gramatová, PhD.: Testovateľnosť digitálnych systémov

 

Inauguračné prednášky

02. 10. 2018:   doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.: Paralelné spracovanie údajov a jeho význam pri riešení veľkých úloh vedy a techniky
06. 03. 2012:   doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.:Petriho siete a ich aplikácie
07. 03. 2006:   doc. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.: Evolúcia v multiagentových systémoch
18. 10. 2005:   doc. RNDr. Eduard Kostolanský, PhD.: Aplikácia konečných automatov v lexikológii
03. 05. 2005:   doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.: Adaptívne webové hypermediálne systémy