Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Juraj Hromkovič
(profesor, Computer Science Department, ETH Zürich, Švajčiarsko)

FMFI UK a FIIT STU pozývajú na prvú zo série prednášok

28. februára 2017 o 17.45 hod.
Aula Magna

(-1.61 na 1.PP) FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2.

Videozáznam z prednášky: https://goo.gl/35mYNh.

Sylabus prednášok:

  1. Význam pojmotvorby vo vede a rola matematiky a informatiky v kontexte vývoja vedy.
  2. Čo je informácia? Od Shannona ku Kolmogorovi a čo sme vlastne dosiahli a čo nie.
  3. Čo je algoritmus a ako definovať hranice automatickej vyčísliteľnosti. Od Turinga po kvantové počítače.
  4. Čo je nekonečno a teória vyčísliteľnosti ako redukovateľnosť alebo neredukovateľnosť nekonečnej mnohotvárnosti v špecifikácii problémov na konečnú veličinu a hranice matematiky ako výskumného nástroja.
  5. Ako merať výpočtovú obtiažnosť problémov.
  6. Ako definovať hranicu praktickej vypočítateľnosti alebo je tato hranica vôbec robustne definovateľná?
  7. Senzibilita problémov, ako čarovať v algoritmike a ako sa povzniesť sa nad fyzikálne nerealizovateľné množstvo práce.

Literatúra:
Základ pre technické záležitosti ako dôkazy: J. Hromkovič. Theoretical Computer Science. Springer.

Doplnková literatúra pre prehĺbenie v analýzach a dôkazoch:
J. Hromkovič: Design and Analysis of Randomized Algorithms, Springer.
J. Hromkovič: Berechenbarkeit , Springer, Vieweg, Teubner, nemecky.
J. Hromkovič: Algorithmics for Hard Problems, Springer.

Literatúra pre pojmotvorbu a kontextové úvahy:
J. Hromkovič: Algorithmics Adventures. From knowledge to magic. Springer.
J. Hromkovič: Sedem divov informatiky (slovensky preklad)

Predpoklady pre poslucháčov:
známe pojmy a koncepty: abeceda, slová, jazyky, rozhodnuteľné problémy, optimalizačné úlohy, elementárna logika, diskrétna matematika (kombinatorika, grafy), elementárna pravdepodobnosť v spočítateľných pravdepodobnostných priestoroch

Pozrite si stránku k prednáške J. Hromkoviča, ktorá sa uskutočnila 10. 1. 2017 na FIIT STU:
Škola budúcnosti. Dnes už nielen vízia, ale realita, pred ktorou sa nedá ujsť


Jednotlivé prednášky série:

  1. Historické úryvky z vývoja konceptov a pojmotvorby v informatike (28. 2. 2017, FIIT STU)
  2. Ako merať informačný obsah konečných objektov a ako ho využiť na odhad hustoty prvočísiel medzi prirodzenými číslami (24. 3. 2017, FMFI UK)
  3. Nekonečno a hranice automatizovatelnosti (7. 4. 2017, FIIT STU)