Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovensko-český seminár o kognícii a umelom živote s niekoľkoročnou tradíciou, ktorý organizuje Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave, vytvára priestor na prezentáciu výsledkov a zámerov práce pracovníkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie zo Slovenska a Čiech.

Cieľom seminára je okrem iného hľadať styčné body a budúce oblasti spolupráce medzi rôznymi vednými disciplínami spájanými spoločným záujmom o túto široko chápanú interdisciplinárnu vednú oblasť.

 

Dôležité termíny:

28. 2. 2007   Termín pre registráciu a poslanie abstraktov
10. 4. 2007   Termín pre poslanie konečnej verzie príspevkov
21. 4. 2007   Termín pre zaplatenie konferenčného poplatku
28. – 31. 5. 2007   Dátum konania seminára