Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Bakalárske štúdium 3-ročné

Bakalárske štúdium 4-ročné

Inžinierske štúdium 2-ročné

  • IB
  • ISS
  • IT
  • Dobiehajúce študijné programy (IS, SI) - platí ponuka predmetov podľa vtedy platného odporúčaného študijného plánu (ktoré sa otvárajú)