Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Akreditované študijné programy Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK

 

  1. prejdi na stránku:    Accredited Courses
  2. vpíš do okienka Keywords:
    • informatics - pre študijné programy Informatika a Informačné systémy
    • computer systems and networks - pre študijný program Počítačové systémy a siete
    • information systems - pre študijný program Informčné systémy
    • software engineering - pre študijný program Softvérové inžinierstvo

  3. v "Location" zaznač:    Overseas

 

Pozrite si rozhodnutie akreditačnej komisie IET . Na základe komunikácie s IET akreditácia študijného programu PSS platí aj pre študijný program PKSS.

Certifikát IET o absolvovaní akreditovaného študijného programu môžu získať iba absolventi, ktorí štátnu skúšku absolvovali na prvýkrát.

 • akreditované bakalárske študijné programy
 • Informatika >>>
  Počítačové systémy a siete >>>
 • akreditované inžinierske študijné programy
 • Informačné systémy >>>
  Počítačové systémy a siete >>>
  Softvérové inžinierstvo >>>