Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

FIIT STU je pripravená na začínajúci zimný semester v akademickom roku 2020/21, minimálne prvé dva týždne bude výučba kvôli pandémii COVID-19 dištančná.

Bratislava 23. 9. 2020.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU) začína z dôvodu druhej vlny pandémie COVID-19 zimný semester nového akademického roku 2020/21 online formou.

„K zdraviu našich kolegov-pracovníkov FIIT STU, študentov, ako aj ich rodinných príslušníkov, pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou, a preto sme sa, vzhľadom na vývoj druhej vlny pandémie COVID-19, rozhodli začať výučbu v novom akademickom roku 2020/21 dištančnou formou.

„Prvé dva týždne semestra ukážu, či budeme môcť pokračovať vo výučbe prezenčne, alebo si budeme musieť ešte počkať pár týždňov, či v najhoršom prípade celý semester, prípadne celý akademický rok. Nikoho z nás táto situácia neteší, no nič nie je dôležitejšie, ako život a zdravie, a preto musíme k situácii pristupovať maximálne zodpovedne,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

„Hoci dištančné vzdelávanie so sebou prináša aj úskalia, verím, že spoločnými silami situáciu zvládneme. Pomocou dotazníkov spokojnosti budeme analyzovať aktuálnu situáciu a následne prijímať opatrenia na zlepšovanie kvality výučby tak, aby dištančná forma štúdia dokázala v čo najväčšej možnej miere plnohodnotne nahradiť prezenčnú formu štúdia,“ povedal Ing. Lukáš Šoltés, PhD., poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov.

„Rád by som na našej fakulte privítal prof. Ing. Volodymyra Khilenka, DrSc., odborníka v oblasti kybernetickej bezpečnosti, doc. Ing. Jána Genčiho, PhD., experta na pokročilé sieťové technológie ako aj doc. Ing. Ladislava Hluchého, PhD., ktorý dlhodobo pôsobí ako člen v desiatkach medzinárodných konzorcií a v roku 2018 mu naša fakulta udelila Medailu J. Murgaša za prínos k rozvoju informatiky a informačných technológií. Na FIIT STU okrem iných pribudli odborní asistenti špecializujúci sa v oblasti sieťových technológií, vývoj softvéru, Internet vecí, či podieľajúci sa na vývoji autonómneho vozidla STU,“ dodal dekan Kotuliak.

„Zvlášť sa tešíme z návratu úspešného výskumníka a odborníka na Data Science doktora Michala Kováča na Slovensko. Je príkladom toho, ako sa reálne dá dosiahnuť návrat úspešných Slovákov domov,“ dodal L. Šoltés.

Do vzdelávania na FIIT STU sa zapojí aj popredný svetový expert na kvantové počítanie prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.

„Som presvedčený, že vzájomným rešpektom a spoločnými silami dištančnú výučbu zvládneme a úspešne absolvujeme zimný semester 2020/21,“ uzavrel dekan FIIT STU.


Tlačová správa: FIIT STU je pripravená na začínajúci zimný semester v akademickom roku 2020/21, minimálne prvé dva týždne bude výučba kvôli pandémii COVID-19 dištančná. (Bratislava 23. 9. 2020)