Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Projekt rurAllure - propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás.

Bratislava 19. 5. 2021. Medzinárodné konzorcium 16 partnerov, pozostávajúcich zo špičkových európskych organizácií a výskumných inštitúcií, sa spojilo v európskom projekte Horizon 2020 „rurAllure: Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás.“

Na Slovensku si vybrali málo známu pútnickú trasu Via Mariae, ktorá vedie zo Šiah do Trstenej a spája maďarskú cestu z Csíksomlyó do Czestochowej v Poľsku. Projekt umožní propagovať sakrálne, prírodné a kultúrne dedičstvo na našom území, preto je dôležité upozorniť, že nie je zameraný iba na pútnikov, ale bude ponúkať možnosti aj pre ďalšie skupiny turistov. Via Mariae bude v rámci projektu propagovaná spolu so známymi pútnickými trasami Svätojakubskou cestou, cestou do Santiaga de Compostella v Španielsku, Cestou sv. Olafa v Škandinávii a Stredoeurópskou mariánskou cestou.

Tímy z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KAMAKO) spojili svoje sily pri spolupráci na projekte. KAMAKO identifikuje cieľové skupiny a potenciálne spolupracujúce strany, mapuje jednotlivé body slovenskej trasy Via Mariae a zbiera údaje k lokálnym zaujímavostiam pre pútnikov a budúcich návštevníkov. FIIT STU poskytuje svoju expertízu pri analýze správania a potrieb pútnikov a nasledovnom dizajne a vývoji technologickej platformy, vrátane mobilnej aplikácie, ktoré budú asistovať a viesť pútnikov a turistov pri poznávaní vybranej trasy naprieč celou Európou.

Cieľom projektu rurAllure je poskytnúť jednotný prístup k prezentovaným trasám naprieč Európou. Inovatívne elektronické spracovanie zjednoduší plánovanie cesty pre každého pútnika/turistu zvlášť na základe ich osobných preferencií. Pre slovenskú časť Stredoeurópskej mariánskej cesty – Via Mariae to bude znamenať medzinárodné zviditeľnenie a nárast turistov v Nitrianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji.


Tlačová správa: Málo známa pútnická trasa Via Mariae na Slovensku v centre záujmu medzinárodného projektu rurAllure (Bratislava 19. 5. 2021)