Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

FIIT STU má 151 nových inžinierov a 144 absolventov bakalárskeho štúdia. Aj tento akademický rok sme realizovali zaujímavé projekty.

Bratislava 30. 6. 2021.Fakulta Informatiky a informačných technológií STU v Bratislave úspešne uzatvára akademický rok 2020/21, a to aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá od začiatku tohto akademického roka výrazne ovplyvňovala formu výučby. Vzdelávanie mladých informatikov prebiehalo online, semináre a konferencie sa konali dištančne, prostredníctvom videohovorov. FIIT sa však rovnako ako v minulých akademický rokoch podarilo udržať vysokú kvalitu vzdelávania a prípravy študentov pre prax.

Dokazujú to aj čísla.

Tento rok na FIIT STU úspešne absolvovalo bakalársky stupeň štúdia v odbore Informatika 144 študentov. Z nich 124 v študijnom programe Informatika, 12 Informačnú bezpečnosť a 8 Internetové technológie. Celkovo úspešne absolvovalo posledný ročník bakalárskeho štúdia viac ako 82 % študentov.

Štatistiky sú ešte lepšie v rámci inžinierskeho stupňa štúdia – naši študenti dosiahli vyše 90 % úspešnosť jeho absolvovania. Celkovo mala naša fakulta v tomto akademickom roku 151 absolventov. Z toho 118 v študijnom programe Inteligentné softvérové systémy, 12 v programe Informačná bezpečnosť a 21 v programe Internetové technológie.

„Z FIIT STU aj tento rok odchádzajú do praxe desiatky úspešných inžinierov a bakalárov. Veľmi nás teší, že 151 našich inžinierov bude pomáhať zlepšovať Slovensko v oblasti IT a digitalizácie. Sme tiež hrdí na našich úspešných bakalárov, z ktorých väčšina už tradične pokračuje na našom inžinierskom štúdiu,“ povedal profesor Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

TP Cup 2021

Aj tento rok sa na fakulte podarilo zorganizovať prestížnu súťaž TP Cup, pri ktorej vyhodnotení už tradične sedia aj zástupcovia IT firiem. Išlo už o 13. ročník tímovej súťaže, ktorá je zároveň tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt.

Súťaž poskytuje študentom inžinierskeho štúdia priestor preukázať svoje schopnosti a znalosti v odbore, ako aj v oblasti „predania“ ich použiteľného riešenia. V tomto ročníku sa tímy venovali aj oblastiam ako platba kryptomenami, inovatívne vzdelávanie či telemetria autonómneho vozidla. Keďže študenti pracujú na projektoch v tíme, sú tiež nútení kooperovať a vytvárať projekty v spolupráci so svojimi kolegami. Spolu tak vytvárajú kreatívne a originálne IKT riešenia, ktoré nachádzajú využitie v reálnom svete. Tohtoročné finálne projekty, samozrejme, neboli výnimkou.

Víťazom TP Cup 2021 sa stal tím Mikasa s ich projektom ASR – Automatické rozpoznávanie spektier, pomocou ktorého vyhodnocovali kvalitu olivového oleja. Systém umožňuje z dát nameraných pomocou iónového spektrometra (AIMS) vďaka šiestim navrhnutým klasifikačných metódam spoľahlivo a rýchlo vyhodnotiť kvalitu olejov s presnosťou až 89,93 %, čo je oproti aktuálne vykonávaným testom zlepšenie takmer o 10 %. ASR tiež dokáže spracovať ľubovoľné dáta namerané iónovým spektrometrom a kategorizovať ich do tried, vďaka čomu je táto aplikácia využiteľná v rôznych oblastiach, ako napríklad vyhodnocovanie kvality vín, detegovanie ochorenia Covid-19 zo slín a mnohých ďalších.

Druhé miesto obsadil tím Blockchain Impostors a ich platobná brána BlockPay. Tá ponúka eshopom rozšírenie možností platieb – zákazníci môžu vďaka BlockPay platiť klasickými menami, no rovnako aj rôznymi kryptomenami, ako Bitcoin, Ethereum alebo Dogecoin.

Tím SONET sa umiestnil na treťom mieste so zaujímavým projektom VRLab, ktorý je odpoveďou na stále aktuálnu otázku dištančného vzdelávania. VRLab je virtuálnym prostredím, ktoré simuluje elektrické obvody. Študenti majú k dispozícii elektrické súčiastky, s ktorými vedia manipulovať, skladať ich do obvodov, alebo modifikovať ich parametre. Výsledky simulácie zobrazuje VRLab numericky aj graficky a dáva tak študentom možnosť vzdelávať sa a bádať v oblasti elektrotechniky. Spomenuté víťazné tímy, no aj ďalšie projekty, ktoré sme mali možnosť v tohtoročnom TP Cup vidieť a hodnotiť, opäť ukazujú vysokú kvalitu, vedomosti a schopnosti našich študentov, čo je silným predpokladom ich vysokej uplatniteľnosti v praxi. „Teší nás, že na FIIT STU vyrastajú nielen kvalitní IT odborníci, ale aj budúci inovátori a lídri,“ uzavrel dekan FIIT STU.


Tlačová správa: FIIT STU má 151 nových inžinierov a 144 absolventov bakalárskeho štúdia. Aj tento akademický rok sme realizovali zaujímavé projekty. (Bratislava 30. 6. 2021)