Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

František Warosch
poverený vedením TPO
e-mail: frantisek.warosch[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 236
miestnosť 2.36 / 2. NP

Karol Blesák
e-mail: jarik.blesak[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 100
miestnosť - vrátnica

Pavel Boháč
e-mail: pavel.bohac[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 100
miestnosť - vrátnica

Aurel Čičátka
e-mail: aurel.cicatka[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 100
miestnosť - vrátnica

Zdenko Figura
e-mail: zdenko.figura[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 100
miestnosť - vrátnica

Helena Glaczynská
e-mail: helena.glaczynska[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 104
miestnosť - šatňa / 1. PP

Ján Janata
e-mail: jan.janata[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 237
miestnosť 2.37 / 2. NP

Pavol Matejka
e-mail: pavol.matejka[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 237
miestnosť 2.37

Otto Molnár
e-mail: otto.molnar[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 100
miestnosť - vrátnica

Mária Pažmová
e-mail: daniela.vasinova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 104
miestnosť - šatňa / 1. PP

Juraj Santo
e-mail: juraj.santo[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 100
miestnosť - vrátnica

Ladislav Toman
e-mail: ladislav.toman[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 100
miestnosť - vrátnica

RNDr. Aneta Zúbeková
e-mail:aneta.zubekova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 100
miestnosť - vrátnica