Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Organizačné pokyny a harmonogram na dokončenie volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 – 2023

4. júna 2020
sa uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU na funkčné obdobie 2019 - 2023
v čase od 9.00 do 14.00 hod.
v priestoroch Rektorátu STU na Vazovovej 5 v Bratislave, v miestnosti A 212 na 1. posch.
Na základe schváleného uznesenia Akademického senátu STU zo dňa 25. mája 2020.


Dokumenty k voľbám:

  1. Oznámenie o vyhlásení volieb do ZČ AS FIIT STU
  2. Organizačné pokyny a harmonogran na dokončenie volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT na funkčné obdobie 2019 - 2023

Viac informácií k voľbám nájdete tejto webovej stránke.