Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

tel. číslo: +421 2 210 22 xxx (za xxx zvoľte klapku volaného)


Meno, titul Miestnosť / podlažie    klapka Pracovisko

ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda, Ing., PhD.    4.33 / 4. NP  433    UISI
BARLA, Michal, Ing., PhD.    4.45 / 4. NP  445    UISI
BENEŠOVÁ, Vanda, doc., Ing., PhD.    4.06 / 4. NP  406    UPAI
BENCEL, Rastislav, Ing., PhD.    5.30 / 5. NP  530    UPAI
BERNÁT, Dušan, Ing., PhD.    5.28 / 5. NP  528    UPAI, CVKS
BIELIKOVÁ, Mária, prof., Ing., PhD.    3.04 / 3. NP  304    UISI
BLESÁK, Karol    vrátnica 100    D-TPO
BLŠTÁK, Miroslav, Ing., PhD.    4.34 / 4. NP  434    UISI
BOHÁČ, Pavel    vrátnica 100    D-TPO
BOU EZZEDDINE, Anna, doc., RNDr., PhD.    3.15 / 3. NP  315    UISI
BOŽÍKOVÁ, Jitka, Ing.   2.13 / 2. NP  213    D-OrO
BRATH, Peter    2. 43 / 2. NP  243    CVKS
ČERŇANSKÝ, Michal, doc., Ing., PhD.    4.27 / 4. NP  427 *    UPAI
ČIČÁK, Pavel, prof., Ing., PhD.    5.39 / 5. NP  539    UPAI
ČIČÁTKA, Aurel    vrátnica 100    D-TPO
DANIŠOVÁ, Viera, Mgr.    2.11 / 2. NP  211    D-EO
DEMČÁK, Peter, Ing.    4.42 / 4. NP  442    ÚISI
DRNAJOVÁ, Barbara, Mgr.     5.03 / 5. NP  503    UPAI
DUDÁK, Vladimír    vrátnica 100    D-TPO
DUNAJSKÁ,Katarína, Bc.    1.12 / 1. NP  144    D-ŠO
DŽUPINOVÁ, Eva, Mgr., PhD.     3.11 / 3. NP  311    UISI
FALBOVÁ, Lucia, Mgr.     2.31 / 2. NP  231    SIK
FIGURA, Zdenko    vrátnica 100    D-TPO
FLESAROVÁ, Adriána, Ing.    1.06 / 1. NP  142    D-ŠO
FLOCHOVÁ, Jana, Ing., PhD.    5.19 / 5. NP  519    UPAI
GÁBRIŠOVÁ, Henrieta, Mgr., PhD.     2.30 / 2. NP 
-1.43 / 1. NP 
180    SIK
GLACZYNSKÁ, Helena    šatňa / 1. PP  104    TPO
GNIPOVÁ, Marta, RNDr.     2.28 / 2. NP  228    CVKS, UISI
GOZORA, Dominik    2.44 / 2. NP  244    CVKS
GRELL, Peter    2.44 / 2. NP  244    CVKS
GRE ŽO, Rudolf, Ing.,     4.11 / 4. NP  411    UPAI
GRMANOVÁ, Gabriela, Mgr., PhD.    3.14 / 3. NP  UISI
HELEBRANDT, Pavol, Ing., PhD.     5.34 / 5. NP  534 *    UPAI
HIVEŠ, Šimon    2.36  / 2. NP  236    D-TPO
HORNIAKOVÁ, Zuzana, Mgr.    1.41 / 1. NP  107    D-ŠO
HRČKOVÁ, Andrea, Mgr. , PhD.    4.41 / 4. NP  441    UISI
HUDEC, Ján, Ing., PhD.     5.17 / 5. NP  517 *    UPAI
HUDEC, Ladislav, doc., Ing., CSc.    4.14 / 4. NP  414    UPAI
HUĎAN, Ján    2.42 / 2. NP  242    CVKS
HUSKOVÁ, Ľubica    1.12 / 1. NP  144    D-ŠO
CHUDÁ, Daniela, doc., Mgr., PhD.     3.18 / 3. NP 
1.08 / 1. NP 
318    UISI
D-ŠO
JANATA, Ján    2.37  / 2. NP  237    D-TPO
JANČAŤOVÁ, Ľubica, Mgr.    3.12 / 3. NP  312    UISI
JANIŠ, Vladimír, prof., RNDr., CSc.    4.28 / 4. NP  428 *    UISI
JELEMENSKÁ, Katarína, Ing., PhD.    5.06 / 5. NP 
5.12 / 5. NP 
506    UPAI
KANÁT, Oliver     2.42 / 2. NP  242    CVKS
KAPEC, Peter, Ing., PhD.    4.30 / 4. NP  430 *    UPAI
KAPUSTÍK, Ivan, Ing.     4.44 / 4. NP  444    UISI
KAŠŠÁK, Ondrej, Ing., PhD.    4.45 / 4. NP  445    UISI
KITANOVICSOVÁ, Miriam    2.11 / 2. NP  210    D-EO
KOLLÁR, Ivan, Ing.     2.40 / 2. NP  240    CVKS
KOMPAN, Michal, doc., Ing., PhD.     4.30 / 4. NP  430    UISI
KOTULIAK, Ivan, prof., Ing., PhD.    2.04 / 2. NP  204 Dekan; UPAI
KOZÍKOVÁ, Zuzana, Mgr.     2.04 / 2. NP  204    D-OrO
KRAMÁR, Tomáš, Ing., PhD.     4.40 / 4. NP  440    UISI
KRAJČOVIČ, Tibor, doc., Ing., PhD.    5.15 / 5. NP  515    UPAI, CVKS
KRIŠTOFÍK, Štefan, Ing., PhD.    5.04 / 5. NP    504 *    UPAI
KURIC, Eduard, Ing., PhD.     4.42 / 4. NP  442     UISI
KVASNIČKA, Vladimír, prof., Ing., DrSc.    4.15 / 4. NP  415   UPAI
LABAJ, Martin, Ing., PhD.    4.44 / 4. NP  444     UISI
LACKO, Peter, doc., Ing., PhD.    4.35 / 4. NP  435    UISI, CVKS
LAKUŠOVÁ, Anna    2.12 / 2. NP  212    D-EO
LANG, Ján, Ing., PhD.     4.34 / 4. NP  434    UISI
LAŠTINEC, Ján, Ing. PhD.    4.11 / 4. NP  411 *    UPAI
LENARTOVÁ, Zdenka, Ing., PhD.    2.29 / 2. NP  229    CPVS
LENGYELOVÁ, Andrea, Mgr., PhD.    2.32 / 2. NP  232    D-OOČ
LUCKÁ, Mária, prof., RNDr., PhD.    3.17 / 3. NP  317    UISI
MACKO, Dominik, Ing., PhD.    5.18 / 5. NP    518   UPAI
MACKOVÁ, Zuzana    3.06 / 3. NP  306    UISI
MALINA, Dušan, Ing.     2.41 / 2. NP  241    CVKS
MALINIAKOVÁ, Karin    2.42 / 2. NP  242    CVKS
MARUŠINCOVÁ, Zuzana, BSBA     2.24 / 2. NP  224    D-OOČ
MARTONOVÁ, Alena, Mgr., PhD.    3.19 / 3. NP  319    UISI
MATEJKA, Pavol    2.37 / 2. NP  237    D-TPO
MIŠÍKOVÁ, Zuzana    2.16 / 2. NP  216    D-EO
MOLNÁR, Ľudovít, prof., RNDr., DrSc. (prof. emer.)    4.32 / 4. NP  432    UISI
MOLNÁR, Otto     vrátnica 100    D-TPO
MÓRO, Róbert, Ing., PhD.    4.41 / 4. NP    441 *    UISI
MRŠKOVÁ, Katarína, RNDr., PhD.    2.33 / 2. NP  238    D-OOČ
NAGYOVÁ, Ingrid, RNDr., PhD.    3.03 /  NP  303    UISI
NÁVRAT, Pavol, prof., Ing., PhD.    3.06 / 3. NP 
3.05 / 3. NP 
306    UISI
NIŽNANSKÁ, Erika, PhDr.    2.15 / 2. NP  215    D-PaM
ONDIK, Malkin, Irina, Mgr., PhD.    3.03 / 3. NP  303    UISI
PALATINUSOVÁ, Ľubica, Ing.     2.04 / 2. NP  203    D
PIŠTEK, Peter, Ing., PhD.    5.16 / 5. NP   
1.08 / 1. NP 
516    UPAI
D-ŠO
POLÁŠEK, Ivan, doc., Ing., PhD.    4.36 / 4. NP  436    UISI
POVAŽANOVÁ, Anna, Ing.     4.33 / 4. NP  433    UISI
RÁSTOČNÝ, Karol, Ing., PhD.    4.44 / 4. NP  444     UISI
RIES, Martina, Ing.    2.24 / 2. NP  224     OOČ
RIES, Michal, Dr. techn., Ing.    5.32 / 5. NP  532    UPAI
ROZINAJOVÁ, Viera, doc., Ing., PhD.    3.16 / 3. NP  316    UISI
SANTO, Juraj    vrátnica 100    D-TPO
SLEZÁKOVÁ, Miroslava, Mgr.    2.25 / 2. NP  225    CPV
SOLČÁNY, Viliam, Ing., PhD.    4.16 / 4. NP  416 *    UPAI
SOMOGYIOVÁ, Mária, Mgr.    2.11 / 2. NP  211    D-EO
SRBA, Ivan, Ing., PhD.    4.41 / 4. NP  441    UISI
STEINMÜLLER, Branislav, Ing.    2.27 / 2. NP  227 *    CVKS, UPAI
STOVÍČEK, Roman, Ing., CSc.    2.26 / 2. NP  226    CVKS
ŠEVCECH, Jakub, Ing.    4.45 / 4. NP  445    ÚISI
ŠIMKO, Jakub, Ing., PhD.    4.29 / 4. NP  429    UISI
ŠIMKO, Marián, doc., Ing., PhD.    4.31 / 3. NP 
1.08 / 1. NP 
431    UISI
D-ŠO
ŠÍPKOVÁ, Tatiana    5.06 / 5. NP  506    UPAI
ŠKORECOVÁ, Jarmila, Mgr.    2.17 / 2. NP  217    D-PaM
ŠVAJDLENKOVÁ, Daniela    2.14 / 2. NP 
1.13 / 2. NP 
214    D-EO
TEKULOVÁ, Zuzana, Mgr.    1.06 / 1. NP  143    D-ŠO
TOMAN, Ladislav    vrátnica 100    D-TPO
TRÚCHLY, Peter, Ing., PhD.    5.31 / 5. NP  531    UPAI
TVAROŽEK, Jozef, Mgr., PhD.    3.20 / 3. NP  320    UISI
VRANIĆ, Valentino, doc., Ing., PhD.    4.37 / 4. NP  437    UISI
VAŠINOVÁ, Daniela    šatňa / 1. PP  104    TPO
WAROSCH, František     D-TPO
ZAKÁLOVÁ, Alexandra, Ing.     3.12 / 3. NP  UISI

* klapky označenné hviezdičkou budú prístupné v dohľadnej dobe