Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

ACM súťaž je opäť tu!

Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU
v rámci CTU Open Contest

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.
Počet tímov je obmedzený!

Súťaž bude prebiehať súčasne v ôsmich mestách:
* Brno * Ostrava * Plzeň * Praha * Banská Bystrica * Bratislava * Košice * Žilina *

Harmonogram:

do 15. októbra 2014
do 18.00 hod.
registrácia pre Bratislavu zaslaním e-mailu na adresu:    acm.icpc[at]fiit.stuba.sk
ako odpoveď dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie
16. októbra 2014 koniec registrácie cez ICPC registračný systém
Pozrite si návod.
17. - 18. októbra 2014 lokálne kolo súťaže
14. - 16. novembra 2014 Central European Regional Contest 2014 (Krakov, Poľsko)

Pozrite si zadania z predchádzajúcich ročníkov svetového finále súťaže.
Program súťaže :

Miesto súťaže: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2 >>>

17. 10. 2014   -  piatok  
14.15 - 14.50   Registrácia súťažných tímov - nevyhnutná účasť aspoň jedného člena tímu
Chodba na 1. NP
15.00 - 16.30   Slávnostné otvorenie súťaže
Seminárna učebňa 1.40 na 1. NP
16.30 - 17.00   Informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania
Seminárna učebňa 1.40 na 1. NP
17.00 - 18.30   Skušobné kolo
Počítačová učebňa -1.40 na 1. PP
 
18. 10. 2014   -  sobota  
  9.30 -   9.45   Posledné informácie pred súťažou
Seminárna učebňa 1.40 na 1. NP
10.00 - 15.00   SÚŤAŽ
Počítačová učebňa -1.40 na 1. PP
15.30 - 16.30   Prezentácia riešení
Seminárna učebňa 1.40 na 1. NP
16.30 - 17.00   Vyhlásenie výsledkov
Seminárna učebňa 1.40 na 1. NP
Pozrite si výsledkovú listinu.

Upozornenie:

Údaje nie sú definitívne a môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek bode programu!