Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Programátorska súťaž je opäť tu!Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU v rámci CTU Open Contest

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.
Počet tímov je obmedzený!

Súťaž bude prebiehať súčasne v ôsmich mestách:
* Brno * Ostrava * Plzeň * Praha * Banská Bystrica * Bratislava * Košice * Žilina *

Dôležité termíny:

do 17. októbra 2018    
do 18.00 hod.
    
registrácia pre Bratislavu zaslaním e-mailu na adresu: acm.icpc[at]fiit.stuba.sk
ako odpoveď dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie
19. októbra 2018     koniec registrácie cez ICPC registračný systém
Pozrite si návod.
19. - 20. októbra 2018     lokálne kolo súťaže
30. november - 2. december 2018     Central European Regional Contest 2018 (Praha, ČR)
31. marec - 5. apríl 2019     ACM-ICPC World Finals (Porto, Portugalsko)

> Programovacie jazyky: Java, C++ a C.
> Zadania z predchádzajúcich ročníkov svetového finále súťaže >>>
> Technické pravidlá >>>
> Ďalšie informácie nájdete na stránkach >>>

> Zoznam prihlásených tímov >>>
> Pravidlá pre používanie literatúry:
   Súťažiaci môžu používať akúkoľvek literatúru v papierovej forme (knihy, manuály, výpisy programov, slovníky.
   Súťažiacinesmie priniesť a používať literatúru v elektronickej podobe, prípadne akýkoľvek iný softvér či sáta.
> Pre postup do regionálneho kola je potrebné spĺňať tieto pravidlá, ktoré sú graficky znázornené v Eligibility Decision Tree.


Program súťaže :

Miesto súťaže: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2 >>>

19. 10. 2018   -  piatok  
16.00 - 16.50   Registrácia súťažných tímov - nevyhnutná účasť aspoň jedného člena tímu
Chodba na 1. NP
17.00 - 17.30   Slávnostné otvorenie súťaže
zasadačka dekana (2.06 na 2. NP)
17.30 - 18.00   Informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania (priamy prenos z Prahy)
zasadačka dekana (2.06 na 2. NP)
18.00 - 19.30   Skušobné kolo
Adina centrálna počítačová učebňa (CPU, -2.01 na 2. PP)
 
20. 10. 2018   -  sobota  
  9.30 -   9.45   Súťažné pokyny (priamy prenos z Prahy)
Aula Minor (-1.65 na 1. PP)
10.00 - 15.00   SÚŤAŽ
Adina centrálna počítačová učebňa (CPU, -2.01 na 2. PP)
15.00 - 15.30   Občerstvenie
15.30 - 16.30   Prezentácia riešení (priamy prenos z Prahy)
Aula Minor (-1.65 na 1. PP)
16.30 - 17.00   Vyhlásenie výsledkov
Aula Minor (-1.65 na 1. PP)
Pozrite si výsledkovú listinu alebo v Baylor system.

Upozornenie:
Údaje nie sú definitívne a môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek bode programu!