Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila Verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja – VV 2021.

Odkaz na výzvu

  • Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia.
  • Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom v rámci grantovej schémy všeobecných výziev agentúry len v jednom financovanom projekte súčasne.
  • Výzva VV2021 stanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 300 hodín pre menovitého člena riešiteľského kolektívu a 500 hodín pre zodpovedného riešiteľa.

Dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2021, 12.00 hod.