Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Nakonfiguruj svoju IoT platformu od ONSEMI, vytvor mobilnú apku alebo plne distribuovaný systém a vyhraj pekné finančné ceny.

Uzávierka je 19. novembra 2021.

Ako sa môžete prihlásiť?

Na emailovú adresu ondrej.gallo[at]stuba.sk treba zaslať v termíne projektový zámer, ktorý bude obsahovať minimálne:

 • stručný opis zamýšľaného riešenia,
 • očakávaný prínos riešenia,
 • zoznam členov riešiteľského tímu (na projekte môžu pracovať 1 alebo 2 študenti),
 • kontaktné emailové adresy členov tímu.

ONSEMI na realizáciu až 10 projektov na FIIT a FEI STU ponúka nasledujúci hardvér:

 • Bluetooth Low Energy IoT Development Kit B-IDK including daughter cards: Baseboard BDK-GEVK with possibility to connect BDK daughter cards:
  • BDK-DCDC-GEVB
  • D−LED−B−GEVK Dual LED Ballast
  • D−STPR−GEVK Dual Stepper Motor Driver
  • BLDC−GEVK BLDC Motor Driver
  • CAN-GEVB: CAN (Controller Area Network) Driver Shield
  • TS-GEVB: Touch Switch Shield
  • ALT-ALSPIR-GEVK: Ambient Light Sensor (ALS) and Proximity Shield
  • PIR-GEVB: PIR (Passive Infrared) Shield
  • EU-SIGFOX-GEVB: IoT IDK EU SigFox
  • POE-GEVB: Power over Ethernet (PoE) Shield
  • MULTI-SENSE-GEVB: Multi Sensor Board
  • SPS-READER-GEVK: IoT IDK SPS Reader
 • Industrial LED Lighting kit: LIGHTING-1-GEVK + LIGHTING-POWER-POE-GEVB (accessory board MULTI-SENSE-GEVB)
 • Ultra low power battery less sensor node: RSL10-SOLARSENS-GEVK
 • Battery powered low power sensor node: RSL10-SENSE-DB-GEVK
 • Energy harvesting BLE switch: BLE-SWITCH001-GEVB
 • AI mono BLE camera: SECO-RSL10-CAM-GEVB
 • Ultra low power asset tag: SECO-RSL10-TAG-GEVB

Navyše, na každý projekt je vyhradená suma 100 eur na nákup ďalších komponentov či materiálu.

Všeobecné pravidlá súťaže