Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážení členovia akademickej obce,

napriek vyhláseniam UK, STU, TU, ŽU a ich podpore aj zo strany AS FIIT STU bola dňa 22. 10. 2021 nedemokratickým spôsobom predložená novela vysokoškolského zákona do medzirezortného pripomienkového konania, ktorá zásadným spôsobom obmedzuje akademické práva a slobody a politizuje vysokoškolské prostredie, pričom tieto slobody boli vydobyté študentami a ich pedagógmi v novembri 1989.

Preto si dovoľujeme zvolať mimoriadne stretnutie akademickej obce. Mementom pre nás je obmedzenie akademických práv a slobôd v rokoch 1938 fašistickým zločineckým režimom a 1948 nastupujúcou komunistickou totalitnou diktatúrou.

Vzhľadom na blížiace sa výročie "Nežnej revolúcie" je táto téma o to viac naliehavá.

Podporme už rozbiehajúce sa súvisiace aktivity UK a našej univerzity a odmietnime tento, univerzity devastujúci, materiál ako celok.

Mimoriadne zasadnutie sa bude konať (zajtra)
v utorok 26. 10. 2021 o 13.00 hod.
online prostredníctvom YouTube: youtu.be/I3kzQ-71j0g

 

Program

  1. Privítanie predsedom akademickej obce FIIT STU a dekanom FIIT STU.
  2. Predseda senátu a dekan poukážu na body novely, ktoré významným spôsobom obmedzujú akademické slobody a politizujú akademické prostredie.
  3. Diskusia k pripravovanej novele zákona.

Súvisiace odkazy

UK vyjadruje vážne obavy o budúcnosť slovenského vysokého školstva
Vyhlásenie Vedenia STU a Predsedníctva AS STU
Vyhlásenie TU v Košiciach
Vyhlásenie Vedenia Žilinskej univerzity v Žiline
Zasadnutia AS FIIT STU v Bratislave