Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

27. októbra 2021 o 12.00 hod.
veľká zasadačka dekana (2.06 na 2. PP) FIIT STU v Bratislave

Odkaz na sledovanie zasadnutia pre verejnosť: youtu.be/_xoqnI23Z2k

S program:

  1. privítanie prítomných
  2. diskusia k pripravovanej novele vysokoškolského zákona
  3. rôzne

 

Poznámka:

napriek vyhláseniam UK, STU, TU, ŽU a ich podpore aj zo strany AS FIIT STU bola dňa 22. 10. 2021 nedemokratickým spôsobom predložená novela vysokoškolského zákona do medzirezortného pripomienkového konania, ktorá zásadným spôsobom obmedzuje akademické práva a slobody a politizuje vysokoškolské prostredie, pričom tieto slobody boli vydobyté študentami a ich pedagógmi v novembri 1989.

Preto si dovoľujeme zvolať mimoriadne stretnutie AS FIIT STU. Mementom pre nás je obmedzenie akademických práv a slobôd v rokoch 1938 fašistickým zločineckým režimom a 1948 nastupujúcou komunistickou totalitnou diktatúrou.

Odmietnime tento, univerzity devastujúci, materiál ako celok. Vzhľadom na blížiace sa výročie "Nežnej revolúcie" je táto téma o to viac naliehavá.


Súvisiace odkazy: