Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

16. októbra 2019 od 12.45 do 14.00 hod.
Aula Minor FIIT STU v Bratislave

(-1.65 na 1. PP) na Ilkovičovej 2

Seminár bude vedený v anglickom jazyku.

ABSTRACT
In this presentation I will try to argue the importance of System identification, Careful experimentation and rigorous Data analysis when one collects large data sets. Because we can collect large data due to inexpensive memory, it behooves the scientific community to pay attention to the quality of data, to the repeatability of the experiments, and to the robustness of the results and to the validation of models with reality.


Profesorka Ruzena Bajcsy študovala na STU v Bratislave, kde získala aj doktorát v odbore elektrotechnika. Neskôr získala ďalší doktorát na Stanford University (California, USA) v odbore computer science. Dlhšie obdobie pracovala na U-Penn, kde založila známe robotické laboratórium GRASP Lab. Viacero rokov tiež pôsobila v National Science Foundation.

Od roku 2001 prednáša na UC Berkeley o robotike a venuje sa výskumu v rámci známeho BAIR laboratória, ktoré sa zaoberá umelou inteligenciou. Bola tiež zakladateľkou laboratória CITRIS a v súčasnosti vedie laboratórium HART, ktoré sa špecializuje na robotické technológie pomáhajúce človeku.

Témy, ktorými sa v súčasnosti zaoberá, zapadajú rovnako dobre do oblasti robotiky, automatizácie a umelej inteligencie, ako aj do oblasti biomedicínskeho inžinierstva.

Profesorka Ruzena Bajcsy za svoju prácu získala veľký počet prestížnych ocenení, ako sú napr. ACM AAAI Allen Newell Award za pokrok v oblasti umelej inteligencie, IEEE Robotics and Automation Award za prínos pre robotiku a automatizáciu a mnohé ďalšie.