Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

V nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 428/2021 Z. z. ( ďalej len „uznesenie vlády“ ) a na základe platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR ( ďalej len „vyhláška ÚVZ“),

vydávam nasledovné usmernenie.

 

 1. Aktuálne sa režim práce na fakulte nemení.
 2. Na cestu do a zo zamestnaniaste dostali potvrdenie zamestnávateľa.
  Potvrdenia boli distribuované prostredníctvom vedúcich pracovníkov a príslušných sekretariátov v listinnej aj elektronickej forme.
 3. Za účelom dodržania režimu OTP je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly, preto zamestnanci vstupujúci do priestorov fakulty sú povinní preukázať sa potvrdením o niektorej z nasledovných skutočností:
  • kompletne očkovaní,
  • prekonanie ochorenia COVID v období pred nie viac ako 180 dní,
  • negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 7 dní od odberu.
 4. V nadväznosti na povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť nezaočkovaným zamestnancom bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19 Vás informujem:
  • Dňa 29. 11. 2021 (pondelok) v čase 6.45 hod. – 8.30 hod. bude pred vchodom do budovy FIIT prebiehať testovanie na COVID-19 zamestnancov fakulty. Toto testovanie bude vykonávať zdravotnícky personál.
  • Testovacie miesto bude viditeľne označené.
  • V priebehu cca 15 min. od vykonania testu zamestnanec dostane „Potvrdenie o vykonaní testu“, vydané pre potreby vstupu do priestorov fakulty.

 

Milé kolegyne, kolegovia,

verím že vzájomnou toleranciou a zodpovednosťou zvládneme všetky tieto nepríjemné obmedzenia a spoločne vstúpime do pokojného adventného obdobia.

 

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.,
dekan FIIT STU
V Bratislave 26. 11. 2021