Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Študenti a výskumníci z FIIT STU v Bratislave, v spolupráci s Karlovou Univerzitou v Prahe, vyvinuli softvér, ktorý mnohonásobne zrýchľuje diagnostiku genetického ochorenia. Vyvinutý softvér a navrhnutý diagnostický proces bol prijatý do karentovaného časopisu MDPI Diagnostics (Špeciálne vydanie: Pokrok v diagnostikovaní a zvládaní Primárnej Ciliárnej Diskinézy).

Po roku výskumnej a implementačnej práce študenta FIIT STU v Bratislave Tibora Slobodu pod vedením Ing. Lukáša Hudeca, PhD., v spolupráci s MUDr. Andreou Felšöovou z Ústavu Histológie a Embryológie 2. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe a Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny a ďalších spoluautorov, sa podarilo vytvoriť automatický softvér pre zrýchlenie a pomoc lekárovi pri kvantitatívnej diagnostike genetického ochorenia Primárnej Ciliárnej Diskinézy.

Tento softvér spolu, s diagnostickým procesom, bol prijatý a publikovaný v špeciálnom vydaní karentovaného časopisu MDPI Diagnostics zameranom práve na toto spomínané ochorenie.

Ukážka grafického rozhrania programu PCD Quant.

Vyššie spomenutý softvér PCD Quant lekárka spolu s ďalšími kolegami momentálne aktívne používajú a mnohonásobne im zrýchľuje vyhodnotenie mikroskopických snímok a celkovú diagnostiku. Spolupráca pokračuje a vyhodnotené dáta nám lekárka zasiela, a budú slúžiť pre zlepšenie výsledkov výskumu a aj ako podklad pre bakalárske a diplomové práce našich študentov.

Práca na tejto výskumnej úlohe prebiehala v spolupráci so spoločnosťou Siemens Healthineers. Vďaka tejto spolupráci, finančnej a technickej podpore majú bakalári a diplomanti vo výskumnej skupine VGG (Vision and Graphics Group) na FIIT STU možnosť naplno využívať službu Azure Machine Learning a výpočtový GPU výkon pre svoj výskum v oblasti umelej inteligencie, spracovanie obrazu a medicínskych dát.

Študenti tak môžu aktívnejšie pracovať na výskume generovania a vylepšovania obrazu, diagnostiky rakoviny prsníka, Alzheimerovej choroby, rakoviny mozgu a iných zaujímavých tém grafiky, vizualizácie a počítačového videnia, na ktoré používajú moderné techniky umelej inteligencie a hlbokého učenia – neurónové siete.

Softvér tiež zaujal výskumníkov z univerzity v Toulouse. Profesor Bernard Kamsu-Foguem prišiel na týždeň na Slovensko so záujmom hľadať spoluprácu na svojich ďalších projektoch s aplikáciami neurónových sietí v medicíne a vysvetiteľnosti ich rozhodnutí. Okrem iných inštitúcií, ktoré navštívil, ho zaujala naša fakulta a najmä medicínsky výskum študentov docentky Vandy Benešovej a Lukáša Hudeca a ich spolupráca s lekármi. Spoločne našli priestor pre spoluprácu, potvrdenú záujmom zo strany lekárov, a začínajú pracovať na témach výskumu. Takáto spolupráca môže priniesť cenné výsledky, publikácie a tiež výmenné pobyty pre našich študentov a študentov z Univerzity v Toulouse.

Zdroj: Publikovaný článok v MDPI Diagnostics


Lukáš Hudec

Tibor Sloboda