Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
17. októbra 2016 o 11.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce:

Ing. Martina Vojtka:
Formálny opis operačných systémov pre vnorené systémy