Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vážení kolegovia, milí študenti,

na prahu nového roku by sme sa Vám všetkým radi poďakovali za spoluprácu v tom uplynulom.

Želáme Vám do nového roku 2022 hlavne pevné zdravie. Prajeme Vám rok plný správnych rozhodnutí, radostných stretnutí a neutíchajúcej energie.

Želáme našej fakulte, aby bol pre ňu rok 2022 obdobím využitých príležitostí, aby sme využili jej veľký vedomostný potenciál, ktorý má nielen vo svojich zamestnancoch, ale aj v študentoch.

Využime naše know-how, rozvíjajme našu odbornosť na rast a inovácie, ktoré zužitkuje nielen naša fakulta, ale aj celá spoločnosť.

Vaša FIIT