Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

IKT súťaž zameraná na zvýšenie transparentnosti verejných financií a výdavov,
projekt ktorý vznikol v spolupráci Ministerstva financii SR, United Nations Development Programme
a Slovenskej organizacie pre výskumno-vývojové aktivity.

21. októbra 2015 od 12.40 do 13.00 hod.

v Turingovej veľkej učebni (-1.58 na 1. PP)
FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2

Súťažiace tímy môžu tvoriť jednotlivci, firmy a študenti,
pracujúci na platforme alebo aplikácii, ktorá dokáže širokej verejnosti
prehľadne zobraziť dáta o verejných výdavkoch
a informovať ju o spôsobe nakladania s verejnými financiami.

Vstup voľný.

Viac informácií na stránke >>>