Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Reakcia dekanky FIIT na iniciatívu Slovenskej matematickej spoločnosti :

Podporujeme myšlienku rozšírenia počtu hodín matematiky v štátnom vzdelávacom programe na základných a stredných školách a znovuzavedenia povinnej maturity z matematiky.

Náš názor vyjadrujeme aj podmienkami prijímania na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde na všetky bakalárske študijné programy vyžadujeme výsledok uchádzača z matematiky (externá maturita alebo test SCIO).

Okrem uvádzaných argumentov Slovenskej matematickej spoločnosti pripájame aj našu skúsenosť - a sme si istí, že aj mnohých iných fakúlt – a to, že matematické vedomosti najlepšie vypovedajú o schopnosti uchádzača úspešne študovať široké spektrum odborov vrátane tzv. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Povinná maturita z matematiky umožňuje transparentne a objektívne uskutočniť prijímacie konanie bez nutnosti prijímacej skúšky. Zároveň matematika je od nepamäti na podobnej úrovni ako jazyk (slovenský), veď aj matematika je jazyk, jazyk opisujúci náš svet a súvislosti v ňom, čo ho robí dôležitým nielen pre STEM odbory.

Bratislava 31. 5. 2016

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.