Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Tretí World Usability Day (Svetový deň použiteľnosti) na Slovensku,
ktorý organizuje FIIT STU v spolupráci s UI42.

Témou je vzdelávanie a výskum v oblasti použiteľnosti na Slovensku.

Cieľom motivovať študentov a univerzity na Slovensku, aby sa venovali usability.

Predstavia sa univerzitné pracoviská aj firmy, ktoré sa venujú použiteľnosti na Slovensku.
Prezentovať budú prednášajúcich aj zo zahraničia aj z praxe.

14. novembra 2013

Turingova veľká učebňa (-1.58 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave
na Ilkovičovej 2 (Mlynská dolina)

Program:

  8:30 -   9:00 Registrácia

Viac informácií na stránkach UI42 >>>

  9:00 -   9:05 Vanda Benešová (FIIT STU v Bratislave)
Otvorenie
  9:05 -   9:20 Martin Krúpa (UI42)
Ako zapojiť UX do vývoja SW
  9:20 - 10:05 Vojto Balint (HP Slovakia)
Mobilný policajt
Prípadova štúdia o tom, ako sa dá spojiť Agile a UX v štátnom projekte.
10:05 - 10:20 Patrik Barták (Pizza SEO)
Čo som sa naučil o ľudoch pri užívateľskom testovaní
10:20 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:00 Mária Bieliková (FIIT STU v Bratislave)
Personalizácia a použiteľnosť aplikácií
11:00 - 11:45 Adam Sporka (ČVUT v Prahe)
Pozvaná prednáška: Užívatelská rozhraní pro lidi s postižením
11:45 - 12:00 a ďalší
Použiteľnosť je náš výskum, naša profesia - poznajme sa navzájom!
Predstavenie univerzitných pracovísk, firiem a podujatí, ktoré sa venujú “usability” na Slovensku