Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa
26. augusta 2014 o 13.00 hod.
sa na FIIT STU v Bratislave v miestnosti 5.08
uskutoční obhajoba dizertačnej práce
Ing. Petra Pišteka: Nové metódy syntézy logických obvodov s multiplexormi.