Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

 

CHC61 - The IEEE Computer Society Web Design Competition je medzinárodná súťaž Počítačovej spoločnosti IEEE v návrhu webových sídiel. Úlohou súťažiacich je vytvoriť webové sídlo v anglickom jazyku na zadanú tému z histórie počítačov a počítania. Témou tohto ročníka je „Unsung Hero“ Motiváciou je objavenie informácií o osobnostiach informatiky doteraz skrytých a nie celkom širšie známych, ktoré však mali v určitej oblasti informatiky či regionálne významný vplyv. Táto téma je výzvou pre študentov bakalárskeho štúdia zviditeľniť tých menej známych, alebo tých, pochádzajúcich z krajín, ktoré priamo nezasiahli do vývoja prvých počítačov.

Do súťaže sa zapojili aj naši študenti Matej Jariabka, Michal Kajaba a Ivana Krátka (3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika) pod vedením doc. Martina Šperku. V rámci tejto súťaže vytvorili webovú stránku venovanú nášmu prof. Norbertovi Frištackému, a tak nielen reprezentujú našu univerzitu v medzinárodnej súťaži, ale i vytvorili peknú prezentáciu takej významnej osobnosti, akou bol profesor Frištacký.

Momentálne sa jednotlivé webové stránky vyhodnocujú, víťazný tím bude vyhlásený 1. októbra 2007.

Držíme im palce.