Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Ministerstvo školstva prevádzkuje internetový portál - lepsieskoly.sk, ktorý zverejňuje priemerné platy absolventov vysokých škôl a ich fakúlt.

Absolventi STU v Bratislave zarábajú podľa portálu po skončení školy v priemere 1171 eur. Na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa absolventi môžu pochváliť zárobkami na úrovni 1664 eur.

Portál obsahuje zatiaľ údaje o platoch absolventov denného aj externého štúdia od roku roku 2008. Na portály môžete nájsť aj informácie o nezamestnanosti absolventov (máme 1 % po druhom stupni), zhoda odboru vzdelania s praxou (máme 93,97 %) a mnohé iné.

Ministerstvo vychádzalo zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne. (Sociálna poisťovňa registruje informácie o študentoch/absolventoch VŠ týkajúce sa histórie zamestnaní, forme zárobkovej činnosti alebo stave, keď je absolvent poistencom štátu, na základe čoho sa dá presne identifikovať zamestnávateľ, prípadné obdobia nezamestnanosti a vymeriavací základ pre výpočet poistného, z ktorého je možné vypočítať mzdu.)