Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Už 12. rok neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií udeľuje prestížne ocenenia IT osobnosť, IT firma a IT projekt roka.

Víťazom v kategórii IT osobnosť roka 2012 sa stal prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., profesor, prvý dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Jeho meno je späté s bohatou vedecko-pedagogickou činnosťou, účasťou na tvorbe viacerých strategických materiálov rozvoja vedy a vzdelávania v SR, s členstvom v množstve významných vedeckých a odborných výborov, v inštitúciách, vedeckých radách, je aj autorom mnohých učebníc a skrípt. Patrí k pionierom rozvoja výskumu a vzdelávania v oblasti počítačov a ich využívania u nás. Vytvoril koncepciu zamerania na tvorbu programových systémov a umelej inteligencie študijného odboru elektronické počítače. Podieľal sa na koncepcii nového študijného odboru informatika. Zaslúžil sa o medzinárodnú akreditáciu študijného odboru informatika, realizovanú IEE, ako jediného študijného odboru v bývalom Československu. Zaviedol takmer 20 predmetov z oblasti informatiky na EF STU a rozhodujúcim spôsobom sa zaslúžil o vznik FIIT STU. V rokoch 2000 - 2003 pôsobil vo funkcii rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Odborná komisia zostavila širšiu nomináciu viac ako 150 osobností, firiem a projektov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností, firiem a projektov bez určenia poradia.

medzi firmami zvíťazila spoločnosť Softec a v kategórii IT projekt roka 2012 nebol určený víťaz.

Gratulujeme!