Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Roberto Amorosino (Senior Recruitment Officer WB), Jens Broll (Human Resources Officer IFC)

Pozvánka na prednášku zástupcov Svetovej banky
13. mája 2013 od 14:00 do 16:00
Babbageova malá učebňa (miestnosť -1.57) FIIT STU v Bratislave

Anotácia:

Možnosti kariérneho uplatnenia v rámci skupiny Svetovej banky ako globálneho zamestnávateľa. Ideálnou cieľovou skupinou prednášky sú študenti STU, predovšetkým so zameraním aspoň čiastočne na ekonómiu a financie, ďalej so zameraním na riadiace procesy, softvérové inžinierstvo, ale vítaní na prednáške sú samozrejme všetci študenti STU. Prednáška a následná diskusia bude v anglickom jazyku.

Pozrite si leták.