Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Zaregistrujte sa e-mailom na mentor[at]asicentrum.cz zaslaním týchto údajov:
<<Firma: >>; <<Meno: >>; <<Priezvisko: >>; <<E-mail: >>>; <<Telefon: >>; <<Pracovná pozícia (design engineer, project manager...): >>

Účasť na seminári je bezplatná.

Uzávierka prihlášok je 17. 6. 2013.

Ďalšie informácie o seminári a o prednášajúcich >>>