Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa 8. júla 2013 o 14:00
sa na pôde externej vzdelávacej inštitúcie:
Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied
na Dúbravskej cesta 9 v Bratislave,
uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Binha Minh Nguyena.