Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

ACM súťaž je opäť tu!

Lokálne kolo ACM ICPC súťaže na STU
v rámci CTU Open Contest

Súťaže sa môžu zúčastniť max. 3-členné tímy.
Počet tímov je obmedzený!

Súťaž bude prebiehať súčasne v ôsmich mestách:
* Brno * Ostrava * Plzeň * Praha * Banská Bystrica * Bratislava * Košice * Žilina *

Harmonogram:

do 16. októbra 2013
do 18:00
registrácia pre Bratislavu zaslaním e-mailu na adresu:    acm.icpc[at]fiit.stuba.sk
ako odpoveď dostanete potvrdenie účasti a ďalšie pokyny k dokončeniu registrácie
17. októbra 2013 koniec registrácie cez ICPC registračný systém
Pozrite si návod.
18. - 19. októbra 2013 lokálne kolo súťaže
15. - 17. novembra 2013 Central European Regional Contest 2013 (Krakov, Poľsko)
  • Pozrite si zadania z predchádzajúcich ročníkov svetového finále súťaže.Program súťaže :

18. 10. 2013   -  piatok  
16:00 - 16:50   Registrácia súťažných tímov - nevyhnutná účasť aspoň jedného člena tímu
Chodba na 1. NP
17:00 - 17:30   Slávnostné otvorenie súťaže
Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP
17:30 - 18:00   Informácie o súťažných podmienkach a spôsobe vyhodnocovania
Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP
18:00 - 19:30   Skušobné kolo
Adina centrálna počítačová učebňa -2.01 na 2. PP
 
19. 10. 2013   -  sobota  
  9:30 -   9:45   Posledné informácie pred súťažou
Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP
10:00 - 15:00   SÚŤAŽ
Adina centrálna počítačová učebňa -2.01 na 2. PP
15:30 - 16:30   Prezentácia riešení
Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP
15:30 - 17:00   Vyhlásenie výsledkov
Babbageova malá učebňa -1.57 na 1. PP
Pozrite si výsledkovú listinu.

Upozornenie:

Údaje nie sú definitívne a môže dôjsť k zmene v ktoromkoľvek bode programu!