Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

3. októbra 2013 od 11:00 do 13:15
sa v 2.06 (zasadačke dekana) uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Návrhy kandididátov sa odovzdávajú predsedovi volebnej komisie do 12:00 dňa 26. októbra 2013.

Voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU - oznam
- kandidátna listina do zam. časti AS FIIT STU