Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

9. októbra 2013 od 9:00 do 15:00
sa v priestoroch chodby 1. NP FIIT STU
uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU a AS STU.

Návrhy kandidátov sa odovzdávajú na študijnom oddelení
do 12:00 hod. dňa 27. septembra 2013.