Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Vo štvrtok 3. októbra 2013 od 11:00 do 13:15
sa v priestoroch fakulty v miestnosti 2.06 na 2. NP (zasadačka dekana)
uskutočnia voľby do zamestnaneckej časti AS FIIT STU.

Navrhnutá kandidátka:

  1. prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
  2. Ing. Miroslav Galbavý
  3. Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
  4. doc. Ing. Margaréta Kotočová, CSc.
  5. Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
  6. Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Kandidáti do senátu