Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

V stredu 9. októbra 2013 od 9:00 do 15:00
sa priestoroch chodby 1. NP FIIT STU
uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU a AS STU.

 

Navrhnutá kandidátka pre voľby do študentskej časti AS FIIT STU:

  1. Barbora Pavlíková, bakalársky stupeň

 

Navrhnutá kandidátka pre voľby do študentskej časti AS STU:

  1. Ing. Róbert Móro, doktorandský stupeň

 

Kandidáti do senátu