Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

ktoré sa uskutočnili 3. októbra 2013 v čase 11:00-13:15 v 2.08 na FIIT STU v Bratislave sú už známe.

Do zamestnaneckej časti AS FIIT STU boli zvolení:
doc. Ing. Margaréta Kotočová, CSc. (29 hlasov)
Ing. Juraj Štefanovič, PhD. (19 hlasov)
Ing. Miroslav Galbavý (18 hlasov)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (16 hlasov)
zápisnica